Αδυναμίες στη διατήρηση των θαλάσσιων περιοχών διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα όσα καταγράφει η Ελεγκτική Υπηρεσία, επικαλούμενη την Κομισιόν, στην ειδική έκθεσή της με τίτλο «Διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στην Κύπρο».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κινούμενη προς τη σωστή κατεύθυνση γύρω από τα περιβαλλοντικά θέματα απαιτεί μεγαλύτερο καθορισμό στο Δίκτυο Natura, καυτηριάζει τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε περιπτώσεις όπως αυτή του Ακάμα όπου εμπλέκονται τέσσερα διαφορετικά σχέδια διαχείρισης της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής, ενώ δεν αφήνει ασχολίαστο και το γεγονός ότι οι περιπολίες σε προστατευόμενες περιοχές είναι περιορισμένες σε ωράριο αλλά και σε συχνότητα.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών έχει τοποθετηθεί πολλές φορές δημόσια σε σχέση με τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον, μεταξύ αυτών και την αναγκαιότητα για προστασία των οικότοπων η οποία κρίνεται ως ανεπαρκής. Καλέσαμε επίσης την Κυβέρνηση να λάβει σοβαρά υπόψη τις κατά καιρούς προειδοποιητικές επιστολές που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντ’ αυτών διαπιστώνουμε ότι στα θέματα αυτά οι Κυβερνώντες κάνουν ελάχιστα.

Σήμερα εκτός από τα ως άνω καλούμε τους αρμόδιους να λάβουν υπόψη και τις συστάσεις που αφορούν τα Τμήματα Περιβάλλοντος και Αλιείας και θαλάσσιων ερευνών προκειμένου να καθοριστούν νέες ή ν επεκταθούν οι  υφιστάμενες θαλάσσιες περιοχές του Δικτύου Natura, όχι μόνο για την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και για το περιβάλλον που η Κύπρος και οι πολίτες της αξίζουν.