Σήμερα, 1 Φεβρουαρίου συνεδρίασε η Εκλογική Συνδιάσκεψη του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών επί της τοποθέτησης του Κινήματος ενόψει του Β’ γύρου των Προεδρικών εκλογών.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρόεδρος του Κινήματος, κ. Γιώργος Περδίκης μετέφερε στα μέλη της Εκλογικής Συνδιάσκεψης, το περιεχόμενο των συναντήσεων με τους δυο υποψηφίους Προέδρους, κυρίους Αναστασιάδη και Μαλά. Στη συνέχεια της διαδικασίας τοποθετήθηκε σχεδόν το σύνολο των μελών της Συνδιάσκεψης, υλοποιώντας τη διαχρονική επιλογή του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη δημοκρατική συζήτηση, κατά τη λήψη των αποφάσεων. Για τον λόγο αυτό άλλωστε, βάσει του καταστατικού του Κινήματος, για την λήψη απόφασης των συλλογικών οργάνων απαιτείται (τουλάχιστον) το 60% της θετικής ψήφου των μελών.

Στις τοποθετήσεις των μελών της Συνδιάσκεψης αποτυπώθηκε η σαφής διαφωνία με τις θέσεις αμφότερων των υποψηφίων στη διαχείριση του Κυπριακού, ενώ έντονος υπήρξε ο προβληματισμός για την έλλειψη ξεκάθαρων προγραμματικών θέσεων για το περιβάλλον. Ταυτόχρονα, υπογραμμίστηκε πως μολονότι και οι δύο υποψήφιοι είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν σημεία προγραμματικών συγκλίσεων με τις θέσεις του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κατά τις σημερινές τους συναντήσεις, κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε, αποτυπώθηκε η μη σύγκλιση με τις πολιτικές θέσεις των υποψηφίων Προέδρων, κυρίων Αναστασιάδη και Μαλά.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Ψήφος κατά βούληση: 69.23%

Ψήφος υπέρ υποψ. Σ. Μαλά: 26.93%

Ψήφος υπέρ υποψ. Ν. Αναστασιάδη: 1.92%

Άκυρα: 1.92%