Η θέση της Επαρχιακής Επιτροπής Πάφου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών (ΚΟΣΠ), αναφορικά με τα σκιάδια που έχουν τοποθετηθεί στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου είναι ότι, οι εν λόγω κατασκευές δεν συνάδουν αισθητικά και πολιτιστικά με τον περιβάλλοντα χώρο. Ως εκ τούτου, καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου, στην αποψινή του συνεδρίαση, να προχωρήσει με λήψη απόφασης για την οριστική τους απομάκρυνση.

Το τελικό αποτέλεσμα της τοποθέτησης των μεταλλικών σκιαδίων δεν ήταν αυτό που ανέμεναν, ακόμη και πολλοί εξ όσων, αρχικά, τοποθετήθηκαν θετικά για την εγκατάστασή τους. Δεδομένου του υψηλού κόστους των σκιαδίων, τα οποία στοίχισαν κοντά στις €200.000, η εισήγηση της Επαρχιακής Επιτροπής Πάφου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, είναι αφενός η απομάκρυνση τους και αφετέρου η εξέταση της δυνατότητας αξιοποίησης τους σε ένα σημείο της πόλης το οποίο θα συνάδουν περισσότερο.

Στη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης, οφείλει να προσμετρηθεί και η – αρχικά- αρνητική τοποθέτηση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, η οποία αναδεικνύει και την νηφάλια αντίληψη του αρμόδιου φορέα για τον πολιτιστικό χαρακτήρα της περιοχής. Η αλλαγή της θέσης του Τμήματος Αρχαιοτήτων εγείρει ανησυχίες για ενδεχόμενες παρεμβάσεις και πιέσεις που ασκήθηκαν προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένου αφηγήματος.