Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, χαιρετίζει την στρατηγική συμμαχία μεταξύ του Συνδέσμου Καταθετών της Λαϊκής (ΣΥΚΑΛΑ) και του Συνδέσμου Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων (ΣΥΚΑΤΑ).

Η πιο πάνω συμφωνία, όπως ανακοινώθηκε στην Δημοσιογραφική Διάσκεψη, εδράζεται πάνω σε τρεις άξονες. Ταμείο Αλληλεγγύης που εδώ και τέσσερα χρόνια, πελαγοδρομεί, δικαστικές αποφάσεις που επιδικάζουν έξοδα στους ενάγοντες (μετά που η Πολιτεία τους πήρε τις αποταμιεύσεις τους) και Προεδρικές Εκλογές και επιλογή υποψηφίου που θα στηριχτεί.

Μετά από δέκα και πλέον χρόνια, η Πολιτεία οφείλει να αποκαταστήσει αυτούς που το 2013 έγιναν το ανάχωμα για να σωθεί το Κράτος και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.