Δεν αρκεί η ολιγόμηνη επιλεκτική αναβολή των εκποιήσεων που ανακοίνωσε χτες η ΚΕΔΙΠΕΣ και οι τράπεζες.

Η Κυβέρνηση, η Βουλή και η Κεντρική Τράπεζα πρέπει να συνεργαστούν για νομοθετική αναστολή όλων των διαδικασιών για εκποιήσεις σε τράπεζες αλλά και σε εταιρίες διαχείρισης δανείων όπως πχ Altamira, Gordian, APS Holding a.s, doValue S.p.A.,  Qualco κτλ. Καλές οι συστάσεις του Κεντρικού Τραπεζίτη αλλά αυτές πρέπει να θωρακιστούν νομοθετικά και να αφορούν και τις εταιρίες διαχείρισης δανείων.

Επιπλέον πρέπει να σταματήσουν όλες οι τρέχουσες διαδικασίες. Η χθεσινή ανακοίνωση για τα οικονομικά μέτρα, κάνει λόγο για αναστολή και όχι ακύρωση των εκποιήσεων, κάτι που μπορεί να τύχει εκμετάλλευσης εις βάρος των δανειοληπτών. Πέραν τούτου, αναστολή εκποιήσεων δεν συνεπάγεται και παύση των προθεσμιών των ειδοποιήσεων που επιδόθηκαν σε δανειολήπτες, οπότε όσοι επιθυμούν να καταχωρήσουν εφέσεις δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επαναπαυθούν.

Είναι σίγουρο ότι οι τράπεζες θα τύχουν βοήθειας και στήριξης  από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.  Ήδη ανακοινώνονται καθημερινά μέτρα υπέρ των τραπεζών.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλούμε όπως σταματήσει η όποια διαδικασία για εκποιήσεις.  Οι δόσεις των δανείων πρέπει να μειωθούν και να πραγματοποιηθούν νέα σχέδια αναδιάρθρωσης.  Ακόμη η προσωρινή αναστολή  του ΚΑΠ και του ΑΡΤΕΜΙΣ μπορεί να βοηθήσει.  Επίσης πρέπει να γίνει νομοθετική τροποποίηση για τον ορισμό και τη διαχείριση των ΜΕΔ, το πλαίσιο αφερεγγυότητας κοκ  είναι μόλις μερικά μέτρα από την πληθώρα μέτρων που μπορούν να αξιοποιηθούν.

Ας μην γίνουν οι ευάλωτοι δανειολήπτες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θύματα των τραπεζών και της οικονομικής κρίσης που ο κορωνοϊός έφερε στο νησί μας και την παγκόσμια οικονομία.