Από την πρώτη στιγμή είχαμε  εκφράσει  τις επιφυλάξεις μας όσον αφορά τη διαδικασία διορισμού του Εφόρου Φορολογίας το 2016.

Υπενθυμίζεται ότι με επιστολή του Προέδρου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Γιώργου Περδίκη,  στις 09 Φεβρουαρίου 2016, εκφράστηκαν οι ανησυχίες μας στον τότε πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού κ. Νικόλα Παπαδόπουλο.

Εντέλει, πρόσφατα το Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε ότι η επίδικη απόφαση εκδόθηκε βάσει του άρθρου 4(1) του περί Τμήματος Φορολογίας Νόμου(Ν.70(Ι)/2014) το οποίο εναποθέτει την εξουσία για διορισμό στη θέση Εφόρου Φορολογίας στο Υπουργικό Συμβούλιο, αντί στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, κατά παράβαση των άρθρων 122-125 του Συντάγματος.

Οι παραλείψεις και λανθασμένοι χειρισμοί όσον αφορά τον διορισμό του Έφορου Φορολογίας, αναμένεται να έχουν αντίκτυπο σε υποθέσεις που εκκρεμούν και για τις οποίες ο Έφορος εξέδωσε διοικητικές πράξεις. Η ευθύνη βέβαια βαραίνει τους πολιτικούς που μέσα από ένα παρασκηνιακό παιγνίδι διαμοιρασμού των θέσεων, παραγνώρισαν το αυτονόητο και έθεσαν σε κίνδυνο την αξιοπιστία του φοροθετικού συστήματος στη χώρα μας.