Η πλειοψηφία των πολιτών κατανοεί την ανάγκη να ληφθούν αυξημένα μέτρα προστασίας για να περιοριστεί η μετάδοση των κρουσμάτων και να βελτιωθεί η επιδημιολογική εικόνα της Κύπρου, αλλά τα μέτρα χρειάζεται να υποστηρίζονται από επαρκή τεκμηρίωση, να είναι ισορροπημένα και να τηρούν την αρχή της αναλογικότητας.

Δυστυχώς τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για την πανδημία δεν πείθουν. Είναι γεμάτα αντιφάσεις, ασάφειες και προκαλούν αχρείαστα προβλήματα.

Με ποια λογική η κυβέρνηση αφήνει ανεξέλεγκτες εστίες αυξημένου κινδύνου επιμόλυνσης αλλά κλείνει μικρές επιχειρήσεις, περιορίζει ανθρώπινα δικαιώματα και στοχοποιεί συγκεκριμένους τομείς;

Έστω και με αυτές τις συνθήκες, όλοι και όλες ανεξαιρέτως πρέπει να επιδείξουμε την μεγίστη κοινωνική υπευθυνότητα και ωριμότητα για να αποφευχθούν τα χειρότερα και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την πανδημία.