Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζει μεγάλη ανησυχία για τα συνεχόμενα εμπόδια που ανακύπτουν καθημερινά και που φαίνεται να επηρεάζουν το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την υλοποίηση του Γενικού Σχεδίου Υγείας, ενός αναγκαίου και με ιδιαίτερη σημασία έργου, το οποίο δεν έχει άλλα περιθώρια καθυστέρησης.

Έχουμε πληροφορηθεί από τα μέσα ενημέρωσης για την απάντηση του ΠΙΣ προς το Υπουργείο Υγείας και τον ΟΑΥ (Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας) και η ανησυχία μας μεγαλώνει.

Δυστυχώς το αίτημα για διενέργεια έρευνας προκειμένου να εκπονηθεί μελέτη για τον οικονομικό αντίκτυπο του ΓΕΣΥ στα δημόσια οικονομικά, μια πρόταση που πριν ένα χρόνο υποστήριζε και προωθούσε και η ίδια η Κυβέρνηση – το οποίο τίθεται επί τάπητος από τους γιατρούς – θα προκαλέσει περαιτέρω χρονοκαθυστέρηση.

Αντιλαμβανόμαστε ότι τα θέματα που αφορούν αμοιβές, δικαιώματα άσκησης ιδιωτικής ιατρικής εντός ΓΕΣΥ και τα αντισταθμιστικά μέτρα που ζητούν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, είναι σημαντικά αλλά μπορούν να συζητηθούν, να μελετηθούν και να προσαρμοστούν αργότερα.

Ο πρώτος στόχος είναι η υλοποίηση του ΓΕΣΥ και μετά η συζήτηση των οποίων αλλαγών. Από την καθυστέρηση αυτή, ήδη οι ασθενείς υποφέρουν, οι γιατροί καλούνται να εργάζονται υπερωρίες στα δημόσια νοσηλευτήρια, τα προβλήματα αυξάνονται και το αποτέλεσμα είναι πολύ γνωστό και χιλιοειπωμένο.

Για το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Τα χρονοδιαγράμματα πρέπει να τηρηθούν, ενώ αν υπάρχουν εισηγήσεις βελτίωσης, αυτές μπορούν να τεθούν εντός ΓΕΣΥ, με στόχο να παρασχεθεί στον λαό ποιοτική, οργανωμένη και αποτελεσματική δημόσια υγεία.