Η Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας έχει σκοπό να συντονίσει τις διεθνείς προσπάθειες, που στοχεύουν στον σεβασμό της διαφορετικότητας των ομοφυλοφίλων, ανδρών και γυναικών. Η συνεργασία Συμμαχία-Οικολόγοι στην πολιτική τους διακήρυξη πρεσβεύουν ότιθέλουμε μια Ευρώπη, κατά της έμφυλης βίας και υπέρ των ίσων δικαιωμάτων για όλους.

Η Ευρώπη θα πρέπει να εφαρμόσει πολιτικές για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ίση αμοιβή για ίση εργασία και μεγαλύτερη ισορροπία των φύλων στη σύνθεση των δομών εξουσίας. Επίσης, θέλουμε όλες οι πολιτικές και οι υπηρεσίες να αναγνωρίσουν την πραγματική πολυμορφία των Ευρωπαίων και να καταπολεμούν και να προλαμβάνουν όλες τις μορφές διάκρισης και βίας, μεταξύ άλλων και κατά των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ.

Ως Συμμαχία-Οικολόγοι θέλουμε ίσες ευκαιρίες για όλους. Ο κάθε συμπολίτης μας να ζει τη ζωή του με τις καλύτερες προϋποθέσεις, σεβόμενος τα δικαιώματα και ελευθερίες των συμπολιτών του.

Στις 26 Μαΐου ψηφίζουμε συνεργασία Συμμαχία-Οικολόγοι. Ψηφίζουμε για μια καλύτερη Ευρώπη. Για την Ευρώπη των πολιτών!