Οι 36 συμβάσεις οι οποίες κατατάσσονται ως μη εξυπηρετούμενα δάνεια για συνολικό ποσό €9.480.000 και οι οποίες ανήκουν σε βουλευτές, όντως αποτελούν παράδειγμα μέσα από το οποίο αναδύεται πρόβλημα σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ αυτών που νομοθετούν και του νόμου που έχουν προς ψήφιση.

Ωστόσο οι δηλώσεις αυτές, οι οποίες έγιναν από μέρους του Γενικού Εισαγγελέα, αφήνουν εκτεθειμένους και τους 56 Βουλευτές, γεγονός που σκανδαλίζει την κοινή γνώμη.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εδώ και 7 χρόνια έχει θέσει θέμα για τη δημοσιοποίηση των υποθέσεων Μη Εξυπηρετούμενων Δάνειων (ΜΕΔ) των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων (ΠΕΠ).

Το θέμα επανέρχεται εσχάτως με τη δημοσίευση του πορίσματος της τριμελούς επιτροπής για το σκάνδαλο του Συνεργατισμού, τα συμπεράσματα του οποίου ενισχύονται με δηλώσεις όπως η προαναφερθείσα από τον Γενικό Εισαγγελέα.

Πρέπει να θεσμοθετηθεί η υποχρέωση των βουλευτών να δηλώνουν τη σύγκρουση συμφερόντων. Και οι βουλευτές που δεν το έκαναν προφανώς διαπράττουν παράπτωμα ηθικής.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών τασσόμαστε – καθώς πρώτοι το ζητήσαμε – υπερ της διαφάνειας κι ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο η πρόταση νόμου που ενεγράφη στη βουλή έχει σκοπό να διαλαμβάνεται δήλωση από το πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα οποία είναι εγγυητής.