Όλο επεκτείνεται το χρονοδιάγραμμα για μετακίνηση των εργοστασίων ασφάλτου από το Δάλι και το Τσέρι, ενώ έχει καταντήσει ο βίος αβίωτος για τους κατοίκους της ενορίας Κωνσταντίνου και Ελένης του Δήμου Ιδαλίου. Έχουν κουραστεί από τις πολλαπλές υποσχέσεις και η νέα δημοσιοποίηση της απόφασης να προωθηθεί το θέμα για λήψη απόφασης στον Γενικό Εισαγγελέα απλά προσθέτει στον εμπαιγμό.

Ενώ λοιπόν η Διυπουργική Επιτροπή έχει καθορίσει χρονοδιαγράμματα για μετακίνηση των εγκαταστάσεων των ασφαλτικών αυτών, ταυτόχρονα δεν έχει σταματήσει την ανάθεση εργασιών προς αυτά, διατηρώντας πλήρως τις εργασίες τους και δημιουργώντας αντικίνητρο στην αποδοχή άμεσης μετακίνησης τους από τις προαναφερθείσες περιοχές.

Η Αναπληρώτρια πρόεδρος του Κινήματος κ. Έφη Ξάνθου δήλωσε τα εξής: «Η τελευταία πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι ακόμη εκκρεμεί η κατάθεση πέντε περιβαλλοντικών μελετών για την εξέταση των πιθανών νέων χώρων εγκατάστασής τους, και ότι μόνο όταν εκδοθεί θετική γνωμάτευση θα ξεκινήσουν οι διεργασίες για εξέταση της πολεοδομικής άδειας και της εκμίσθωσης των συγκεκριμένων τεμαχίων από το δημόσιο στις εταιρίες αυτές. Αν και προφανώς ευελπιστούμε όπως υλοποιηθεί το νέο χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το υπουργείο Εσωτερικών για μετακίνηση των ασφαλτικών μέχρι το καλοκαίρι, η εμπειρία μας καταδεικνύει πως μάλλον ούτε αυτό το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί.».

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2020 είχε τεθεί χρονοδιάγραμμα μετακίνησης των εργοστασίων ασφάλτου ο Φεβρουάριος του 2020. Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων έπρεπε να είχαν κατατεθεί από τον Νοέμβριο του 2020. Η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου για να προβεί στις δέουσες ενέργειες για τερματισμό της λειτουργίας της μονάδας της εταιρείας Prometheas Asphalt Ltd στο Τσέρι είχε ληφθεί από τις 22 Δεκεμβρίου.