Καταρχάς, θέλω να διορθώσω κάτι το οποίο ακούστηκε αρκετές φορές όσον αφορά τη συζήτηση για το θέμα του ΦΠΑ για την πρώτη κατοικία. Έχει ακουστεί ότι το 2016 ομόφωνα η Βουλή το υπερψήφισε, καλό είναι να ανατρέξουμε στα πρακτικά της σχετικής ημερομηνίας να δούμε ότι δεν ήταν ομόφωνη η απόφαση. Ήταν 47 ψήφοι υπέρ και 4 ψήφοι κατά. Απλά για αποκατάσταση της αλήθειας και το τι έχει συμβεί το 2016.

Το συγκεκριμένο θέμα έχει διαφορετικές πτυχές, έχει την απόφαση του 2016 και ταυτόχρονα έχει την απόκρυψη από πλευράς του τμήματος φορολογίας στην Ευρωπαϊκή επιτροπή για την αλλαγή του 2016, για την κατάργηση του ανώτατου ορίου του εμβαδού των 275 τ.μ. και τρίτον το πιο σημαντικό και επουσιώδη που αφορά τον κόσμο και πως διορθώνουμε την κατάσταση τώρα έτσι ώστε η οποιαδήποτε απόφαση να συνάδει με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ταυτόχρονα να βοήθα τον κόσμο στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μειωμένο συντελεστή το 5%.

Σε αυτό το ζήτημα θα σταθώ και ενημερώνω ότι ετοιμάζουμε με άλλα τρία κόμματα τροπολογία την οποία θα καταθέσουμε και θα αφορά το εμβαδόν της κατοικίας για πρώτη κατοικία για κοινωνικούς σκοπούς να αφορά τα πρώτα 180 τ.μ. με μέγιστο ποσοστό εμβαδού τα 235 τ.μ. και ίσως να το συνδυάσουμε με μέγιστη συνολική αγοραία αξία της πρώτης κατοικίας.

Γι’ αυτό κατά την άποψη μας θα λύσει το όλο πρόβλημα και ελπίζουμε ότι θα έχουμε και τη στήριξη της Εκτελεστικής Εξουσίας.

Βίντεο δηλώσεων: