Να ξεκαθαρίσουμε πως όποιος έλεγχος στην Επιτροπή Ελέγχου γίνεται για να μην έχουμε διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Το θέμα της συζήτησης σήμερα, ήταν οι χειρισμοί του ΟΑΥ, όπου κατά την άποψη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας έχουν εντοπιστεί καταχρήσεις και παρανομίες. Ο Γενικός Ελεγκτής έχει προχωρήσει, βάσει των παρανομιών που έχουν εντοπιστεί με καταγγελίες προς τη Γενική Εισαγγελία, οπότε θα περιμένουμε εξελίξεις.

Επίσης, φαίνεται ότι υπάρχει η πρόθεση από το Υπουργείο Οικονομικών, συμψηφισμού €150 εκατομμυρίων επιστροφή από τον ΟΑΥ προς το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά την άποψή μου έχει δικαιολογηθεί γιατί μιλούμε για διπλές πληρωμές που έχουν γίνει για υπηρεσίες που τελικά δεν μπορεί να πληρώσει ο ίδιος ο ΟΑΥ, αλλά τις πληρώνει το Υπουργείο Υγείας. Για τον φορολογούμενο πολίτη, αυτό σημαίνει διπλές πληρωμές. Πληρώνει από τη μια την εισφορά στο ΓεΣΥ και κατά δεύτερο, μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, γίνεται επιπρόσθετη πληρωμή.

Το ΓεΣΥ είναι μια κοινωνική κατάκτηση, μετά από συζητήσεις πολλών χρόνων, έχουμε καταλήξει σε ένα μονοασφαλιστικό ΓεΣΥ. Οι όποιες επικρίσεις και ο όποιος έλεγχος γίνεται σήμερα, δεν είναι για να αλλάξει το ΓεΣΥ, αλλά για να υποστηριχθεί το υφιστάμενο πλαίσιο ως έχει και ως είναι μονοασφαλιστικό. Προς αυτού, έθεσα το ερώτημα σήμερα στον Υπουργό Υγείας αν έχουν πρόθεση να αλλάξουν τη γενική φιλοσοφία του ΓεΣΥ. Η παραδοχή ξεκάθαρη. Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Θέλω να πιστεύω πως δεν υπάρχει αυτή η πρόθεση από κανένα και ο σκοπός είναι το συγκεκριμένο σύστημα, ως είναι σήμερα να υποστηριχθεί και να διορθωθεί. Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε ευθύνες, είτε αυτές είναι ευθύνες αμέλειας, είτε ευθύνες που επέτρεψαν την οποιαδήποτε κατάχρηση, λόγω μη ελέγχων, αυτές να αποδοθούν.