Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, μαχόμαστε και υποστηρίζουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων να συνέρχονται ελεύθερα, να οργανώνονται σε συλλόγους, σωματεία και συνδικάτα  και να διεκδικούν συλλογικά τους δικαιώματα.

Τα δικαιώματα αυτά έχουν κατακτηθεί με αγώνες και πολλές φορές με αίμα μέσα στον εικοστό κυρίως αιώνα. Σε λίγες μέρες μάλιστα η κοινωνία θα γιορτάσει την Εργατική Πρωτομαγιά για να τιμηθούν οι αγώνες των εργαζομένων.

Δυστυχώς οι ατομικές συμβάσεις εργασίας έχουν χρησιμοποιηθεί  πλειστάκις, τις τελευταίες δεκαετίες, στο πνεύμα του “νεοφιλελευθερισμού”  ως εφαλτήριο για καταπάτηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Έχουμε πληροφορηθεί για την ανακοίνωση της “Πρωτοβουλίας Απεργών “Anytime” Interamerican” στην  οποία καταγγέλλεται η απόλυση της εκπροσώπου της ομάδας των εργαζομένων. Ομάδα εργαζομένων γυναικών στην εταιρεία “Anytime” απεργούν τώρα και τέσσερεις βδομάδες και αντιμετωπίζουν απειλές για απόλυσή τους από την εταιρεία.

Το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, εκφράζει την συμπαράστασή του στις απεργούς της εταιρείας “Anytime” στον αγώνα που δίνουν για να πετύχουν το αυτονόητο δηλαδή την αναγνώριση του δικαιώματος της συλλογικής εκπροσώπησης και διεκδίκησης των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Συμπαραστεκόμαστε και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον αγώνα που διεξάγουν οι απεργοί. Καλούμε ταυτόχρονα τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας να διερευνήσουν τις καταγγελίες των εργαζομένων για να διαπιστώσουν κατά πόσο παραβιάζονται τα κατοχυρωμένα δικαιώματά τους και να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα.