Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρεί ότι έφτασε η ώρα για κατοχύρωση ενός εθνικού κατώτατου ορίου μισθών. Πρέπει να προστατευθεί το δικαίωμα σε αξιοπρεπή αμοιβή ιδιαίτερα αυτών που είναι πιο ευάλωτοι και δεν έχουν προστασία από τις συλλογικές συμβάσεις.

Για να γίνει σωστά αυτό πρέπει να γίνει με δημοκρατικές διαδικασίες λαμβάνοντας υπόψη τους εργαζόμενους, τους εργοδότες και τη βουλή.

Για αυτό εμείς προτείνουμε πως ο καθορισμός κατώτατου εθνικού ορίου μισθών πρέπει να γίνεται αντί με υπουργικό διάταγμα, όπως προτείνει η κυβέρνηση, να γίνεται μέσα από Κανονισμούς που θα ετοιμάζει η κυβέρνηση και που θα περνούν από έγκριση από τη βουλή.

Να γίνει δηλαδή μέσα από τη δικλείδα της δημοκρατικής νομιμοποίησης.

Κάποια επαγγέλματα πριν την κατοχύρωση τους από τις συλλογικής συμβάσεις πρέπει να προστατευτούν με ένα ελάχιστο μισθό.

Μπορεί οι δημόσιοι υπάλληλοι να νιώθουν ότι η κρίση είναι πίσω μας, όμως ο ιδιωτικός τομέας αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες ακόμα. Υπάρχουν εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που ζουν με μισθούς πείνας.

Επιβάλλεται σήμερα να καθοριστεί δια νομοθεσίας η έννοια του εθνικού κατώτατου ορίου μισθών.

Ακολούθως να γίνουν οι διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση για το ύψος του ελάχιστου μισθού για όλα τα επαγγέλματα.