Σε μια περίοδο έντονης δραστηριότητας του απερχόμενου Προέδρου με στόχο να εξωραΐσει την εικόνα της διακυβέρνησής του, μέσω δηλώσεων, αλλεπάλληλων εγκαινίων και επικοινωνιακών παραστάσεων, επιβάλλεται περισσότερο από ποτέ άλλοτε να καταγραφούν αντικειμενικά τα γεγονότα εκείνα που σημάδεψαν τους πολιτικούς χειρισμούς της,  στα θέματα της Χερσονήσου Ακάμα.

 

Α  Η πραγματική κατάσταση σήμερα, μετά από τη 10χρονη διακυβέρνηση

 1. 1. Η Χερσόνησος Ακάμα συνεχίζει να αποτελεί το πεδίο πολυάριθμων παράνομων κατασκευών και καταστροφικών δραστηριοτήτων, ασύμβατων με την οικολογική σημασία της περιοχής.
 1. Ανεπαρκής καθορισμός των Περιοχών του Δικτύου Νatura2000. Η περιοχή προστασίας της Φύσης Νatura περιορίστηκε αυθαίρετα και αντιεπιστημονικά. Το θέμα ελέγχεται από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ για παράβαση περιβαλλοντικού κεκτημένου.
 1. Καθυστέρηση έκδοσης των απαραίτητων Διαταγμάτων για την προστασία των Περιοχών του Δικτύου Νatura2000. Η απαράδεκτη αυτή καθυστέρηση ελέγχεται επίσης από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ για παράβαση περιβαλλοντικού κεκτημένου. 
 1. Αυθαίρετη και εν κρυπτώ εγκατάλειψη της προενταξιακής δέσμευσης της Κύπρου για κήρυξη της Χερσονήσου σε Εθνικό Πάρκο. Το 2017, στο πλαίσιο διαχειριστικών σχεδίων της περιοχής Natura2000-ΕΖΔ και ZEΠ, έγινε ατεκμηρίωτος υποβιβασμός του βαθμού προστασίας από την κατηγορία ΙΙ (IUCN, Διεθνής Ένωση Διατήρηση της Φύσης), στην οποία εντάσσονται διεθνώς τα ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ, στην κατηγορία V (Προστατευόμενο Τοπίο). Σημειώνεται ότι η εκ των υστέρων προσπάθεια της Κυβέρνησης να δικαιολογήσει τον πιο πάνω υποβιβασμό αποδίδοντάς τον σε δήθεν σύσταση εμπειρογνωμόνων, έπεσε στο κενό όταν οι  εμπειρογνώμονες κατέστησαν σαφές πως η παρόρμηση αυτή της Κυβέρνησης οφειλόταν στην αδυναμία της να πείσει τους κυνηγούς να τερματίσουν το κυνήγι μέσα σε … κρατικά δάση, για ψηφοθηρικούς λόγους!  Πόσο δύσκολο όμως ήταν άραγε να πεισθούν οι κυνηγοί ότι τα Εθνικά Πάρκα αποτελούν μείζον κεφάλαιο της  χώρας  που εκτός των άλλων σημαντικών συμβάλλει και στην αναπαραγωγή/εμπλουτισμό θηράματος;
 1. Διπλή συρρίκνωση της προστασίας της Χερσονήσου: σε έκταση και σε μέτρα προστασίας

 

5.1 Το 2017 η Κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων και παραπλάνησης της κοινής γνώμης, είχε εξαγγέλλει την κήρυξη «Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα» (ΕΔΠΑ). Η περιοχή προστασίας περιορίστηκε ουσιαστικά  στα Κρατικά Δάση, τα οποία λόγω του καθεστώτος ιδιοκτησίας τους, ούτως ή άλλως, θα έπρεπε να τυγχάνουν αποτελεσματικής προστασίας! Αφέθηκε έτσι, εκτός ΕΔΠΑ, μεταξύ άλλων, ποσοστό 25% των (ήδη περιορισμένων) Περιοχών του Δικτύου Νatura2000 και άλλες σημαντικές περιοχές οικολογικής σημασίας, στο έλεος “αναπτυξιακών” ορέξεων και λανθασμένων πολεοδομικών ρυθμίσεων!

5.2 Το νέο καθεστώς που θα διέπει το ΕΔΠΑ μέσα από το «Διαχειριστικό Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης» συνιστά ακόμη μια υποβάθμιση της προστασίας της φύσης και περιφρόνηση των διεθνών αρχών και προτύπων της IUCN. To προωθούμενο ΕΔΠΑ προσομοιάζει με αστικό τεχνητό Πάρκο, π.χ. εκείνο της Αθαλάσσας και όχι με πραγματικά ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ όπως περιγράφονται από τα διεθνή πρότυπα! Οι υποδομές που προγραμματίζονται είναι ενδεικτικές της έλλειψης αειφόρου προστασίας της φύσης :

– Επτά πύλες εισόδου στο μικρής έκτασης ΕΔΠΑ έκτασης μόλις 97 km2 σε λανθασμένη χωροθέτηση, μακριά από τις κοινότητες

– 80 km δρόμων εντός και εκτός ΕΔΠΑ, με όσες αρνητικές επιπτώσεις αυτό εξυπακούει,  λόγω της κυκλοφορίας 100άδων ιδιωτικών οχημάτων και δημιουργίας σχεδόν 700 θέσεων στάθμευσης

– 14 κόμβοι με αναψυκτήρια/καφετερίες κ.ά. κτηριακές εγκαταστάσεις που εύκολα μπορούν να διολισθήσουν  ανεξέλεγκτα σε άλλες χρήσεις.

 

 1. Προώθηση δύο “Τοπικών Σχεδίων” αντί ενός ενιαίου Χωροταξικού Σχεδιασμού που λογικά θα απαιτείτο για τη Χερσόνησο Ακάμα. Η σαλαμοποίηση αυτή έγινε σκόπιμα για να δυσχεράνει την ανάδειξη των σοβαρών αθροιστικών επιπτώσεων από τις καταστροφικές πρόνοιες ανάπτυξης  που άρχισαν ήδη να  προβάλλονται μέσα  από το εξεταζόμενο Τοπικό Σχέδιο (Κοινοτήτων) Ακάμα!
 1. Παράλειψη προώθησης έργων αειφόρου ανάπτυξης των κοινοτήτων Ακάμα

Πλείστα από τα πιο πάνω επιβεβαιώνονται μέσα από την Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Σχετικά αποσπάσματα επισυνάπτονται.

 

Β. Τι  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ  από  τη νέα  Κυβέρνηση:

Η δημοσίευση του Τοπικού Σχεδίου για τις κοινότητες του Ακάμα ακόμα και αν υιοθετηθούν πλήρως οι εισηγήσεις της Περιβαλλοντικής Αρχής-οι οποίες εξασφαλίζουν μόνο στο ελάχιστον την προστασία του περιβάλλοντος- δεν μπορούν να ικανοποιήσουν το δικό μας όραμα για τον Ακάμα.

Η  νέα Κυβέρνηση οφείλει να αναπτύξει πραγματική πολιτική βούληση στο θέμα του Ακάμα με στόχο  την αποκατάσταση των θεσμών και της αξιοπιστίας του κράτους, τόσο έναντι των πολιτών του όσο και έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης!

1.Αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των παρανομιών στη Χερσόνησο

 1. Σύνδεση των δυο συνιστώντων μερών του ΕΔΠΑ, δηλαδή του Κρατικού Δάσους Ακάμα και του Κρατικού Δάσους Πέγειας, με την ένταξη της μεταξύ τους περιοχής, στο κρατικό δάσος.
 2. 3. Επέκταση των Περιοχών του Δικτύου Νatura2000, σύμφωνα με τις τεκμηριωμένες επιστημονικές μελέτες και άμεση έκδοση Διαταγμάτων Προστασίας τους
 3. Ενσωμάτωσή στο ΕΔΠΑ των γειτνιαζουσών περιοχών με σημαντική οικολογική αξία, όπως οι διευρυμένες περιοχές Natura2000 και άλλες, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της σύνδεσής τους και η ενιαία οργάνωση, προστασία και διαχείρισή τους, σύμφωνα και με τις ειδικές παρατηρήσεις και συστάσεις της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας!
 4. Αναθεώρηση των όρων του σχεδίου ΕΔΠΑ με δημιουργία ζώνης περιφερειακής προστασίας (Buffer Zone) ικανού βάθους στη Χερσόνησο, σύμφωνα με τις αρχές και πρότυπα της IUCN, και σύμφωνα με τις προτάσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων.
 5. Προώθηση νέων ήπιων υποδομών στο Εθνικό Πάρκο συμβατών με τις αρχές και τα πρότυπα ενός αειφόρου Πάρκου διεθνούς ακτινοβολίας, αφού αναθεωρηθούν οι ακατάλληλες, σπάταλες και οι βλαπτικές στο περιβάλλον, πρόνοιες.
 6. Ενοποίηση των δύο Τοπικών Σχεδίων, Κοινοτήτων Ακάμα και Πέγειας, έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται με ενιαίο και ισόρροπο τρόπο η αειφόρος ανάπτυξη όλων των κοινοτήτων της Χερσονήσου
 7. Αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην περιοχή των λατομείων Ανδρολίκου και σταδιακός τερματισμός των λατομικών δραστηριοτήτων. Συνολική προστασία της περιοχής των φαραγγιών Ανδρολίκου-Νέου Χωρίου-Δρούσειας (Natura2000) με ένταξη και των μεταξύ τους υψιπέδων στο δίκτυο προστασίας. Αναθεώρηση της Γνωμάτευσης της Περιβαλλοντικής Αρχής όσον αφορά την επανεξέταση σε τρία χρόνια δημιουργίας νέας λατομικής ζώνης στα υψίπεδα των φαραγγιών. Να ανακληθεί η προεκλογική απόφαση για κατά παρέκκλιση έγκριση επέκτασης της λατομικής δραστηριότητας στην ίδια περιοχή.
 8. Θέσπιση και εφαρμογή ειδικών κινήτρων και κρατικών επιχορηγήσεων για αποκατάσταση παραδοσιακών οικοδομών και ανάπτυξη τουρισμού διανυκτέρευσης, εστίασης και πληροφόρησης μέσα στις ίδιες τις κοινότητες!
 9. Ουσιαστική στήριξη των κοινοτήτων με διασφάλιση ότι θα είναι οι αποδέκτες των ωφελημάτων της ανάπτυξης της περιοχής.