Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών όταν το 2021 γινόταν η συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για την ευημερία των ζώων και έγιναν οι τροπολογίες υποστηρίξαμε όλα τα αιτήματα των φιλοζωικών οργανώσεων. Μετά από πολύ πίεση καταφέραμε να περάσουμε στο νομοσχέδιο την τροπολογία για υποχρέωση των τοπικών αρχών να ετοιμάζουν χώρους σίτισης και πως απαγορεύεται να καταστρέφονται οι χώροι σίτισης.

Ο χώρος σίτισης ο οποίος απαγορεύεται να καταστρέφεται είναι ο οποιοσδήποτε χώρος σίτισης, δεν αφορά ειδικά τους διαμορφωμένους χώρους σίτισης της Τοπικής αυτοδιοίκησης. Όμως επειδή παρατηρήσαμε πως υπάρχει σύγχυση για το θέμα, μόλις επιστρέψει πίσω στις εργασίες της η Βουλή θα ετοιμάσουμε τροπολογία και θα είναι από τα πρώτα θέματα που θα συζητήσουμε στην επιτροπή Περιβάλλοντος ούτως ώστε να αλλάξουμε τη νομοθεσία και να διευκρινιστεί το γεγονός ότι πρέπει να μπορούν οι φιλόζωοι να έχουν τους δικούς τους χώρους σίτισης μέχρι η Κυβέρνηση να αναλάβει την ευθύνη της για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Αυτή ήταν η προϋπόθεση με την οποία τέθηκαν οι πρόνοιες. Δυστυχώς, όλα αυτά συμβαίνουν γιατί η Κυβέρνηση δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της όσον αφορά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων και ιδιαίτερα όσον αφορά τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα καταφύγια σκύλων.

Βίντεο δηλώσεων: