Οι καταγγελίες των γονιών παιδιών με αναπηρίες, που εν πολλοίς επιβεβαιώθηκαν χθες από τον εκπρόσωπο του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, όχι μόνο οφείλουν να τύχουν τάχιστης εξέτασης αλλά και άμεσης επίλυσης των προβλημάτων που αναφέρουν. Κάθε περιστατικό ελλείψεων για άτομα που χρειάζονται και δικαιούνται στήριξης, αποτελεί ντροπή για τη λειτουργία του κράτους.

Απαιτούμε την έμπρακτη υλοποίηση όσων ρητορικά η κυβέρνηση στηρίζει. Η διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση, αλλά και στο σύνολο των υπηρεσιών, δημόσιων και ιδιωτικών, δεν είναι αίτημα, αλλά δικαίωμα.

Ιδίως το θέμα των σχολικών βοηθών πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω διαδικασιών που θα ικανοποιούν τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών με αναπηρίες.