Στη σημερινή ολομέλεια θα τεθεί για ψήφιση ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί προστασίας και διαχείρισης των άγριων πουλιών νομό. Το νομοσχέδιο, όπως έχει διαμορφωθεί από την πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής επιτροπής Περιβάλλοντος προκαλεί δικαιολογημένα την αντίδραση κάθε φιλόζωου και οικολόγου. Θεωρούμε απαράδεκτη την προσπάθεια χαλάρωσης του νόμου, καθώς δεν θεωρούμε πως οι ρήτρες του θα είναι αποτρεπτικές, αντιθέτως μάλλον ενθαρρύνει τους παραβάτες. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να συνεχίσουν να θηρεύουν παράνομα τα προστατευόμενα αυτά είδη.

Αν υπερψηφιστεί ο νέος νόμος θα προνοεί εξώδικο 200 ευρώ για παράνομη κατοχή ή θανάτωση μέχρι και 50 πουλιών με ξόβεργα ή κυνηγετικό όπλο 14 προστατευόμενων μη θηρεύσιμων ειδών.

Επιπλέον, η πλειοψηφία της επιτροπής περιβάλλοντος αποφάσισε να μειώσει το πρόστιμο από 300 ευρώ σε 150 αν κυνηγός αρνείται να κατεβάσει τα σκυλιά του από το αυτοκίνητο για έλεγχο ή δεν τα έχει υπό έλεγχο, να μειώσει το τέλος εγγραφής κυνηγετικών σκυλιών σε άδεια κυνηγίου από 5 ευρώ σε 1, και διαγράφεται πρόνοια του νομοσχεδίου που επέδιδε εξώδικο αν κάποιο πρόσωπο αρνείτο να παραλάβει εξώδικο.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών βρισκόμαστε στο πλάι του πτηνολογικού συνδέσμου και του Τerra Cypria που ήδη έχουν τοποθετηθεί δημόσια κατά του νέου αυτού νομοσχεδίου και διαβεβαιώνουμε πως θα κάνουμε ότι μπορούμε για να υπερψηφιστούν οι τροπολογίες που έχουμε ήδη διαμορφώσει, σε μια ύστατη προσπάθεια βελτίωσης του υπό ψήφιση νομοσχέδιου, ώστε να προστατευτούν τα 14 αυτά είδη πτηνών.