Φαίνεται ότι η Κυβέρνηση υιοθέτησε την εισήγηση μας και επισπεύδει την κατάθεση κανονισμού στη Βουλή για τις πολιτογραφήσεις.

Μετά το Πάσχα αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή οι κανονισμοί βάσει των οποίων θα καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την τιμητική πολιτογράφηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος και η πολιτογράφηση αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων.

Με τους εν λόγω κανονισμούς θα καθορίζονται με διαφάνεια οι όροι παραχώρησης υπηκοότητας στους επενδυτές. Επίσης μετά την έγκριση των κανονισμών θα επισπευσθούν και οι διαδικασίες έγκρισης των εκατοντάδων αιτήσεων από ξένους επενδυτές οι οποίες εκκρεμούν. 

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών δεν έχουμε καμία αντίρρηση στην απόφαση της Κυβέρνησης  για επίσπευση των διαδικασιών του επενδυτικού προγράμματος υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1) Να τροποποιηθεί ο νόμος σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής που διόρισε η Κυβέρνηση και τις προτάσεις νόμου που κατέθεσε το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

2) Να υπάρχει πλήρης έλεγχος νομιμότητας των επενδυτών. Να αφαιρεθούν οι υπηκοότητες από όσους δεν πληρούν τα κριτήρια.

3) Το νέο επενδυτικό σχέδιο να προνοεί – αντί αγορά πολυτελούς κατοικίας – την κατάθεση του κυρίου μέρους της επένδυσης σε δημόσιους οργανισμούς ή ταμεία για χρηματοδότηση των προγραμμάτων ανασυγκρότησης και αναζωογόνησης της οικονομίας.

Αρκεί πλέον να χρηματοδοτείται μέσα από το επενδυτικό πρόγραμμα αποκλειστικά και μόνο ο τομέας των πολυτελών οικιών, διαμερισμάτων και επαύλεων. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι η άμεση χρηματοδότηση προγραμμάτων κοινωνικής στήριξης, στήριξης της εργασίας και της βιώσιμης επιχειρηματικότητας ιδιαίτερα των μικρών επιχειρήσεων.