Πρόταση νόμου για τροποποίηση των περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Νόμων του 1976 έως 2017 ούτως ώστε να επεκτείνεται το «δικαίωμα παρακολούθησης»,  δικαίωμα δηλαδή των καλλιτεχνών και των κληρονόμων τους, να εισπράττουν ποσοστό επί των μεταπωλήσεων (δημοπρασίες, γκαλερί, κοκ) των έργων τέχνης που τους ανήκει, κατέθεσε το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών  από τις 15 Μαρτίου 2019.

Η πρόταση προνοεί όπως οι καλλιτέχνες ή οι κληρονόμοι τους να δικαιούνται και να λαμβάνουν ανταμοιβή ίση προς 4% επί της τιμής μεταπώλησης του έργου – κάτι που μέχρι στιγμής ισχύει για έργα πέραν των €3.000. Με την τροποποίηση του Νόμου, το «δικαίωμα παρακολούθησης» θα μπορεί να εφαρμόζεται και στα έργα που η αξία τους είναι πιο κάτω των €3.000.

Με την πιο πάνω τροποποίηση η πλειοψηφία των καλλιτεχνών δεν θα αποστερείται της ανταμοιβής που δικαιούται βάσει του δικαιώματος παρακολούθησης, η χρέωση δεν θεωρείται αποτρεπτική για τους πωλητές ή τους εμπόρους τέχνης αλλά είναι μια πολύ σημαντική οικονομική ανάσα, ειδικά αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύουν οι άνθρωποι του πολιτισμού – και η κοινωνία γενικότερα – καθώς αναμένεται πολύ γρήγορα να επανέλθει η κοινωνική ζωή και οι καλλιτέχνες να έχουν την ευκαιρία και πάλι να εκθέσουν και να πωλήσουν έργα τους.