Άκρως ανησυχητικά είναι τα ευρήματα της Έρευνας Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIBIS), όπου αναφέρεται πως μια στις πέντε εταιρείες στο νησί μας εντός του 2021 αναμένεται να προβεί σε μειώσεις προσωπικού.

O προϋπολογισμός που έχουμε ενώπιον απέχει από ένα πράσινο οικονομικό μοντέλο.

Εδώ και καιρό τονίζουμε πως η πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη είναι το οικονομικό μοντέλο που θα μας σώσει από την κατιούσα που πήρε η οικονομία μας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Το πράσινο οικονομικό μοντέλο, είναι εκείνο που θα προσφέρει σταθερές και μόνιμες θέσεις εργασίας και όχι βραχυπρόθεσμες οικονομικές ενέσεις, μιας οικονομίας που βρίσκεται διαρκώς στον αναπνευστήρα.

Η δημιουργία Πράσινου Ταμείου, η επαναφορά της απόσυρσης παλαιών οχημάτων και ανακύκλωσης τους αυτοκινήτων με παράλληλη αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων και η πολιτική δημιουργίας συστήματος για μικροδάνεια με στόχο την βοήθεια μικρών επιχειρήσεων, βιοτεχνιών και ατόμων με χαμηλά εισοδήματα, είναι ελάχιστα από τα όσα συζητήσαμε με τον υπουργό Οικονομικών όταν μας υποσχόταν ένα «πράσινο προϋπολογισμό».