Εντείνεται η ανησυχία σε σχέση με το μέλλον του Γενικού Σχεδίου Υγείας, καθώς κάθε μέρα – τις τελευταίες μέρες – όλο και περισσότερες ομάδες γιατρών φαίνεται να αντιδρούν στην ένταξή τους στο ΓΕΣΥ, γεγονός που προκαλεί καθυστέρηση αλλά και απειλή για την επίτευξη του τελικού στόχου. 

Το ΓΕΣΥ δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς γιατρούς αλλά δεν μπορεί να καταλήξει στο τέλος να εξυπηρετεί αντί τους ασθενείς, τους γιατρούς. Φαίνεται ότι προκύπτουν θέματα με το ύψος των αμοιβών των γιατρών και άνοιξε ξανά θέμα για τα πραγματικά σημερινά εισοδήματα των γιατρών. Πολλοί μιλούν πάλι για τη φοροδιαφυγή που φαίνεται να είναι αρκετά διαδεδομένη στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία (και όχι μόνον).

Οι ανησυχίες ορισμένων γιατρών για τον φορολογικό τους έλεγχο, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να αποτελούν εμπόδιο  για την υλοποίηση  του Γενικού Σχεδίου Υγείας.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλεί την Κυβέρνηση άμεσα να εργαστεί προς την κατεύθυνση της επίλυσης της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο ευρύτερος κοινωνικός στόχος, δηλαδή η δημιουργία ενός ΓΕΣΥ που να εξυπηρετεί πρώτιστα τους ασθενείς. Την ίδια ώρα, έκκληση απευθύνεται και προς τους ίδιους τους γιατρούς, οι οποίοι οφείλουν να θέσουν ως βασική προτεραιότητα και πάνω από οιονδήποτε συμφέρον, το δικαίωμα του λαού στην υγεία.