Χαιρετίζουμε την υπερψήφιση της πρότασης του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών για δημιουργία Δήμου Ακάμα στη σημερινή ολομέλεια στα πλαίσια της ψηφοφορίας για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η προτεινόμενη συνένωση για δημιουργία του Δήμου Ακάμα διευκολύνει την υλοποίηση και εφαρμογή του επερχόμενου Διαχειριστικού Σχεδίου του Ακάμα, και διορθώνει την πολεοδομική στρέβλωση που δημιούργησε η διάσπαση των Τοπικών Σχεδίων Πέγειας και Κοινοτήτων Ακάμα.

Παράλληλα, η συνένωση των Κοινοτήτων του Ακάμα με τον Δήμο Πέγειας, τις αναβαθμίζει σύμφωνα με τις πρόνοιες του υπο μελέτη νομοσχεδίου, από μέρη ενός Συμπλέγματος Κοινοτήτων, σε Δημοτικά Διαμερίσματα, δίνοντας το δικαίωμα σε κάθε κοινότητα να ψηφίζει τον δικό της αντιδήμαρχο και αυξάνοντας την επιρροή τους εντός του νέου Δήμου Ακάμα. Επιπλέον, τους δίνεται η δυνατότητα να διεκδικήσουν μεγαλύτερα χρηματοδοτικά εργαλεία, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η βουλεύτρια του Κινήματος κ. Αλεξάνδρα Ατταλίδου δήλωσε τα εξής: «Ο Δήμος Πέγειας κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018 είχε πλεόνασμα 1,3 εκ. ευρώ, 2 εκ. ευρώ και 2,3 εκ. ευρώ, αντίστοιχα. Συνεπώς, αυτή η οικονομική δυναμική και ανθεκτικότητα, αδιαμφισβήτητα, αποτελεί και ένδειξη της δυνατότητας του Δήμου να λειτουργήσει υποστηρικτικά, σε πολλά επίπεδα, προς τις όμορες κοινότητες.

Το σημαντικότερο, όμως, όφελος που κατά την άποψη μας θα έχουν από τη συνένωση αυτή οι Κοινότητες του Ακάμα, είναι η διοικητική τους αναβάθμιση σε Δημοτικά Διαμερίσματα και η ένταξή τους σε δημαρχούμενη περιοχή. Αυτό θα επιτρέψει στις κοινότητες να επωφεληθούν από σημαντικά κονδύλια που αφορούν την πράσινη ανάπτυξη, αφού ως Δημοτικά Διαμερίσματα ενός ενιαίου Δήμου, θα έχουν στη διάθεσή τους αυξημένη τεχνογνωσία, πιο καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και διευρυμένες αρμοδιότητες.

Το 30% της χρηματοδότησης από την ΕΕ, μέχρι το 2050, θα αφορά την πράσινη ανάπτυξη, δεδομένο που διανοίγει μεγάλες προοπτικές για τον ενοποιημένο Δήμο. Επιπλέον αυτών, το γεγονός ότι ζητήσαμε και προστέθηκε ένας νέος τομέας αρμοδιότητας για τους Δήμους, που αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, τοποθετεί τις κοινότητες του Ακάμα σε πλεονεκτική θέση για την διεκδίκηση αυτών των κονδυλιών.

Για όλους αυτούς τους λόγους, μπορούμε με ειλικρίνεια και γνήσιο ενδιαφέρον, να κοιτάξουμε τους κατοίκους του Ακάμα στα μάτια, δημόσια όχι πίσω από κλειστές πόρτες, ούτε υπό την πίεση ευκαιριακών οικονομικών συμφερόντων και να τους πούμε ότι εμείς, ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών μετατρέπουμε σε πράξη την έγνοια μας για τις ανησυχίες τους, δίνοντας λύσεις για το πως μπορεί πραγματικά να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής τους, στη βάση της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης».