Σημειώνονται αντιδράσεις των κατοίκων στην ανέγερση Μονάδας Επεξεργασίας Αδρανών Υλικών στην Αγία Βαρβάρα Πάφου, αφού δημιουργούνται εύλογες ανησυχίες.

Όπως πληροφορείται το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας αλλά και οι κάτοικοι του χωριού ενίστανται έντονα στην παραχώρηση πολεοδομικής άδειας για τη λειτουργία Μονάδας επεξεργασίας Αδρανών Υλικών στην κοινότητα.

Μάλιστα, ένας από τους σημαντικότερους λόγους της άρνησης αφορά τη σοβαρή οχληρία που θα προκαλείται στην περιοχή του χωριού, καθώς ο χώρος όπου θέλουν να γίνει η ανέγερση της Μονάδας, είναι εκείνος όπου λειτουργούσαν τα παράνομα λατομεία στην περιοχή. Ως εκ τούτου οι συνέπειες της μεταφοράς σκόνης στο χωριό αλλά και οι συνέπειες άλλων προβλημάτων είναι γνωστές στους κατοίκους.

Οι κάτοικοι της Κοινότητας αναφέρουν ακόμα ότι σε αυτή ήδη λειτουργούν πτηνοτροφεία, κτηνοτροφικά υποστατικά, πτηνοσφαγεία, αλλά και βιομηχανικές μονάδες, γεγονός που καταδεικνύει ότι η περιοχή είναι ήδη επιβαρυμένη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στην περιοχή έχουν μεταφερθεί απόβλητα χωρίς σχετική άδεια, γεγονός που προβληματίζει τους κατοίκους αν στο μέλλον πρόκειται να υπάρξει συμμόρφωση των όρων σε ενδεχόμενη αδειδότησης μιας Μονάδας Επεξεργασίας Αδρανών Υλικών.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλεί τις αρμόδιες αρχές να μην επιτρέψουν την αδειοδότηση μιας τέτοιας Μονάδας, θέτοντας σε κίνδυνο την δημόσια υγεία των κατοίκων αλλά και το περιβάλλον της περιοχής. Δόθηκε ένας αγώνας για να φύγουν τα λατομεία από την κοινότητα και οι συνέπειες είναι γνωστές. Ας μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος.