Όπως έχουμε πληροφορηθεί έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής από την Πολεοδομία σε απόσταση αναπνοής από την κοίτη του ποταμού μέσα στο χωριό (πάρκινγκ Νικολαϊδη)

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν άμεσα.

Πρώτο: Αν έχει ζητηθεί η άποψη του πλέον αρμόδιου Τμήματος (Υδάτων) πριν την έκδοσή της Πολεοδομικής Άδειας. Ως ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης ποτάμιου συστήματος έχει τον πρώτο λόγο.

Δεύτερο: Οποιαδήποτε κατασκευή επηρεάζει γεωμορφώματα και δασικά συστήματα χρειάζεται η άποψη και του Τμήματος Περιβάλλοντος καθώς και του Τμήματος Δασών.

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως θα πρέπει να απαντήσει άμεσα αν έχει ζητήσει και πάρει θετικές απόψεις από τις τρείς υπηρεσίες για την πιο πάνω άδεια.

Μετά την επίσκεψη μας στην περιοχή πολύ φοβόμαστε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική καταστροφή.

Καλούμε τις Αρμόδιες Υπηρεσίες όπως έστω και τώρα αναλάβουν να διερευνήσουν την πιο πάνω καταγγελία.