Ως Γυναικεία Κίνηση Οικολόγων στηρίζουμε την πρωτοβουλία «Είναι η Ώρα» και καλούμε κι εμείς με τη σειρά μας όλες τις γυναίκες της Κύπρου, να απέχουν για μία ώρα από τα καθήκοντά τους, στο σπίτι και στην εργασία και να σταθούν έξω από το χώρο που βρίσκονται, την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020, στις 11 το πρωί.

Στέκοντας η μία δίπλα στην άλλη, ενωμένες ώστε να δείξουμε την παρουσία μας και βγαίνουμε στο δρόμο γιατί…ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ.

Εμείς οι γυναίκες που στελεχώνουμε τη δημόσια υπηρεσία, τα σχολεία, τον τομέα της υγείας και φροντίδας, τον τουρισμό, τη βιομηχανία, το εμπόριο, τα μέσα ενημέρωσης, τα ιδιωτικά γραφεία, τους εθελοντικούς οργανισμούς και παράλληλα προσφέρουμε την απλήρωτη εργασία μας στο σπίτι με τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, ας σταματήσουμε για μία ώρα κι ας δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα, από όλες τις γυναίκες, προς την κυπριακή κοινωνία και την Πολιτεία.

Είναι η ώρα για:

Εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών. Ζητούμε άμεση και πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, αποτρεπτικές ποινές για όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και εξειδικευμένες υπηρεσίες στήριξης και προστασίας θυμάτων όλων των μορφών βίας, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης.

Καταπολέμηση του έμφυλου χάσματος αμοιβών και συντάξεων. Ζητούμε ισχυροποίηση των μηχανισμών που ελέγχουν την εφαρμογή των νομοθεσιών που κατοχυρώνουν τα εργασιακά δικαιώματά των γυναικών και προστασία των ηλικιωμένων γυναικών από τη φτώχεια.

Ισότητα στο χώρο εργασίας. Ζητούμε την εκπόνηση προγραμμάτων ένταξης και επανένταξης των γυναικών σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας.

Ενίσχυση δομών υγείας και υπηρεσιών φροντίδας. Ζητούμε την αύξηση των δημόσιων δομών φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Ζητούμε άμεση ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Ισότητα στην εξουσία και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ζητούμε από το κράτος στρατηγικό σχεδιασμό με θετικές δράσεις για την ισότητα στην εξουσία ο οποίος να περιλαμβάνει συγκεκριμένους και μετρήσιμους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους.

Εξασφάλιση των δικαιωμάτων των μεταναστριών που ζουν και εργάζονται στην Κύπρο. Ζητούμε την κύρωση της Σύμβασης 189 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που αφορά την Αξιοπρεπή Εργασία των Οικιακών Εργαζομένων καθώς και πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες στήριξης σύμφωνα με την αρχή της μη-διάκρισης.

Ένταξη της περιεκτικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία. Ζητούμε νομοθετικά και άλλα μέτρα για την εξάλειψη των έμφυλων και λοιπών στερεοτύπων αλλά και της σεξιστικής συμπεριφοράς και του σεξιστικού λόγου.

Ένα σύστημα υγείας που να καλύπτει όλες τις γυναίκες και όλες τις ανάγκες μας.

ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ να μιλήσουμε για όλα αυτά που πρέπει και οφείλουμε να αλλάξουμε, για το καλό της κοινωνίας, του κράτους αλλά και των μελλοντικών πολιτών του τόπου. ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ να αλλάξουμε την κουλτούρα, τις πολιτικές, το σύστημα και όχι τις γυναίκες.

Αύριο στις 11:00 η ώρα το πρωί ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ.