Εύλογα ερωτήματα δημιουργεί η ενέργεια της Κυβέρνησης για αύξηση της αντιμισθίας της Ερευνητικής Επιτροπής για τις πολιτογραφήσεις.

Όπως τονίζει και ο έγκριτος νομικός κ. Κρις Τριανταφυλλίδης, σε δημόσια τοποθέτησή του, η Ερευνητική Επιτροπή – για σκοπούς αμεροληψίας – διορίστηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα και η αμοιβή της Ερευνητικής Επιτροπής καθορίζεται από τον ίδιο.

Πώς δύναται, εκείνοι που θα ελεγχθούν από την Ερευνητική Επιτροπή (Υπουργικό Συμβούλιο) να αποφασίζουν για τη μισθοδοσία της; Τίθεται όντως ζήτημα παραβίασης του Άρθρου 9 του Νόμου περί Ερευνητικών Επιτροπών;

Η Κυβέρνηση οφείλει να τοποθετηθεί άμεσα για τους σκοπούς της ενέργειάς της αυτής.