Δώρο 26 ορόφους έκανε η Πολεοδομία στο Del Mar, όπως επιβεβαιώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε έκθεσή της κατόπιν επιστολής του βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Γιώργου Περδίκη. Η επιστολή του κ. Περδίκη, που εστάλη τον Οκτώβριο του 2017, ζητούσε όπως ελεγχθεί ο φάκελος της εν λόγω κατασκευής, μετά από την προκλητική τελετή εγκαινίων από τον ίδιο τον Πρόεδρο Αναστασιάδη πριν ακόμα αδειοδοτηθεί η οικοδομή.

Όπως διαφάνηκε, οι καταγγελίες του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, σχετικά με χαριστικές παράνομες παρεκκλίσεις για  κτήριο  στη Λεμεσό και για πολιτική κάλυψη από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, απλά επιβεβαιώθηκαν.

Η άμεση  εμπλοκή των αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε ακόμη ένα σκάνδαλο, τονίζουν την επιβεβλημένη αναγκαιότητα για υπερψήφιση της πρότασης του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών για οικονομική ανεξαρτησία του Γενικού Ελεγκτή. Το έργο του πρέπει να συνεχίσει απερίσπαστο και χωρίς παρεμβάσεις.