Ακόμα διεξάγονται έρευνες για τα αίτια θανάτου της μικρής φώκιας Αφροδίτη. Πληροφορηθήκαμε μάλιστα ότι έχει ζητηθεί η βοήθεια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας και εμπειρίας των Κυπριακών αρχών.

Ένα είναι το βέβαιο: Ότι η προστασία της φύσης και των σπάνιων ειδών στην Κύπρο, ακόμα κι όταν πρόκειται για ένα είδος που κινδυνεύει με εξαφάνιση όπως η μεσογειακή φώκια, έχει σοβαρά κενά και ελλείψεις.

Σημειώνεται – για παράδειγμα – ότι έπρεπε να πεθάνει η μικρή φώκια Αφροδίτη για να μάθουμε ότι τώρα και κάποιες εβδομάδες στην παραλιακή περιοχή των θαλασσινών σπηλιών στην Πέγεια παρουσιάστηκε πετρελαιοκηλίδα. Οι αρμόδιες αρχές τώρα αποφάσισαν να πληροφορήσουν το κοινό. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η πληροφορία από επίσημη αρχή, ότι η μικρή φώκια χρησιμοποιούσε μια σπηλιά που είχε επηρεαστεί από μαζούτ.

Προκύπτει λοιπόν ένα σοβαρό θέμα παράλειψης ενημέρωσης του κοινού για ένα μείζον περιβαλλοντικό ζήτημα, κατά παράβαση των Ευρωπαϊκών οδηγιών και της συνθήκης του Άρχους. Το γεγονός ότι οι Κυπριακές αρχές παρέλειψαν να ενημερώσουν το κοινό για την παρουσία της πετρελαιοκηλίδας, κατά παράβαση των Ευρωπαϊκών υποχρεώσεων τους, δεν πρέπει να μας διαφύγει.

Εν αναμονή της έρευνας για τα αίτια θανάτου, οι αρχές πρέπει να δώσουν εξηγήσεις γι’ αυτό το περιστατικό παράλειψης δημόσιας πληροφόρησης για ένα σοβαρό περιβαλλοντικό θέμα.