ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Η. Ε για τον Άγιο Μαυρίκιο, ακόμα και ως μη δεσμευτική που είναι, έχει ιστορική σημασία και πρέπει να αξιοποιηθεί από την Κυπριακή Κυβέρνηση σε σχέση με τη βρετανική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο και τις λεγόμενες κυρίαρχες βρετανικές βάσεις. Ιδιαίτερα αυτή την εποχή που η Βρετανία με μια καθαρά φιλοτουρκική στάση, δικαιολογεί εμμέσως πλην σαφώς, την παράνομη ενέργεια της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΖ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ

Η απόφαση της ιστορικής Γενικής Συνέλευσης είναι ιστορικής σημασίας. Ουσιαστικά δημιουργεί τις προϋποθέσεις όσο και αν  δεν είναι δεσμευτική για να ολοκληρώσουν μια σειρά από χώρες την ανεξαρτησία τους. Και μεταξύ αυτών των χωρών είναι και η Κυπριακή Δημοκρατία η οποία απέκτησε το 1960 μια κουτσουρεμένη ανεξαρτησία. Έχουν δημιουργηθεί πλέον όλες οι προϋποθέσεις για να απαιτήσουμε επίσημα ως κράτος τον τερματισμό και το κλείσιμο των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο που όχι μόνο δεν είναι κυρίαρχες αλλά είναι και παράνομες. Αυτό λέει και η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βρετανίας που είναι δεσμευτική αυτή η απόφαση για τη βρετανική κυβέρνηση.

Θέλω να πιστεύω ότι θα τολμήσει επιτέλους η Κυπριακή κυβέρνηση, αυτό που τόλμησε ο Άγιος Μαυρίκιος. Ταυτόχρονα, να πω ότι εμείς έχουμε πρόθεση να καταθέσουμε, με το άνοιγμα της Βουλής, Σχέδιο Απόφασης και όχι ψήφισμα και ελπίζω ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις και αυτές που μέχρι πρόσφατα οργάνωναν διαδηλώσεις και πορείες έξω από τις βρετανικές βάσεις, να στηρίξουν έμπρακτα πλέον και όχι απλά με δηλώσεις, ένα Σχέδιο Απόφασης που θα καλεί την Κυβέρνηση να ξεκινήσει το διάλογο τερματισμού της παρουσίας των βάσεων στην Κύπρο.