Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, για ακόμη μια φορά τονίζουμε την αναγκαιότητα της άμεσης επίλυσης του διαχρονικού προβλήματος των περίπου 4.700 εκπαιδευτικών που εργάζονται σε απογευματινά και βραδινά εκπαιδευτικά προγράμματα και οι οποίοι εδώ και χρόνια εργάζονται υπό το καθεστώς αγοράς υπηρεσιών.

Από τον καιρό της οικονομικής κρίσης του 2013, οι εκπαιδευτές στα απογευματινά και εσπερινά προγράμματα «μετατράπηκαν» από εργαζόμενοι υπό το καθεστώς υπαλλήλου σε «αυτοτελώς εργαζόμενοι». Μια κατάσταση που εξακολουθεί να υφίσταται έως και σήμερα και για την οποία δίκαια διαμαρτύρονται.

Υπενθυμίζουμε πως το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κατέθεσε πρόταση Νόμου για μετατροπή των εκπαιδευτικών στα Απογευματινά/Βραδινά Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε κανονικούς εργαζόμενους και όχι με συμβόλαιο αυτοεργοδοτούμενου.

Πρέπει το Υπουργείο και η πολιτεία να επιλύσουν άμεσα αυτό το πρόβλημα και να στραφεί το ενδιαφέρον τους και στα υπόλοιπα χρονίζοντα προβλήματα της Παιδείας που αφορούν την ειδική εκπαίδευση, τις εγκαταστάσεις, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, την ενίσχυση της υπηρεσίας εκπαιδευτικής ψυχολογίας, τα αλλόγλωσσα παιδιά, τις τεχνικές υποδομές, τα θέματα ασφάλειας και υγείας, την ποσότητα και την ποιότητα της διδακτέας ύλης και πολλά άλλα ζητήματα.