Οι ηγέτες των πρασίνων κομμάτων της Ευρώπης, του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, υπουργοί και Ευρωβουλευτές είχαν χθες πολύωρη τηλεδιάσκεψη αναφορικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος Α’ κ. Νίκος Παυλίδης.

Η τηλεδιάσκεψη είχε τους ακόλουθους στόχους:

(α) Ενημέρωση για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κρίσης και των συνεπειών της σε επίπεδο ΕΕ

(β) Έκφραση συμπαράστασης στους πληγέντες, και στήριξης στις προσπάθειες αναχαίτισης της πανδημίας.

(γ) Συμφωνία κειμένου βασικών αρχών των Πρασίνων Κομμάτων και της Ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Κοινός τόπος των τοποθετήσεων των Ευρωπαίων Πρασίνων, είναι ότι αντιμετωπίζουμε μια διπλή, πανευρωπαϊκή κρίση: κρίση στην υγεία πρωτοφανούς κλίμακας με εκατόμβες θυμάτων σε όλη την Ευρώπη και μια, αναπόφευκτη τεράστια οικονομική κρίση.

Οι θέσεις του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, έτυχαν ευρείας στήριξης και έγιναν αποδεκτές στο κείμενο αρχών. Σημειώνεται ιδιαίτερα η συμπερίληψη θέσης του Κινήματος υπέρ της έκδοσης Ευρωομολόγων για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της κρίσης. Η έκδοση Ευρωομολόγων, συνεπάγεται ότι τα κράτη, οι οικονομίες των οποίων θα πληγούν σε σημαντικότερο βαθμό από την κρίση, δε θα χρειαστεί να καταφύγουν σε οδυνηρά bail-out και Μνημόνια: Όλα τα κράτη της ΕΕ θα επιμεριστούν το κόστος αντιμετώπισης της κρίσης. Αυτό αφενός θα προστατεύσει τα κράτη που έχουν μεγαλύτερο δημόσιο χρέος και κόστος δανεισμού από τις αγορές ως επίσης και τα κράτη των οποίων οι οικονομίες θα πληγούν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από αυτή την κρίση.

Καλούμε την Κυβέρνηση να υιοθετήσει τη θέση υπέρ της έκδοσης Ευρωομολόγου, πράγμα που ήδη έχουν κάνει οι Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και άλλες 6 χώρες της Ευρωζώνης.

Οι Ευρωπαίοι πράσινοι επίσης αποφάσισαν τα ακόλουθα:

  1. Οφείλουμε να δράσουμε συλλογικά για να διασφαλίσουμε ότι κανένας πολίτης δεν θα στερηθεί στήριξης και φροντίδας, ιδιαίτερα οι πολίτες που βρίσκονται στις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
  2. Αποτελεσματική και βιώσιμη αντιμετώπιση της πανευρωπαϊκής κρίσης απαιτεί συλλογική δράση. Πρέπει να παραμεριστούν μικροπολιτικές και τοπικιστικά εθνικά και οικονομικά συμφέροντα. Οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί θα πρέπει να αναλάβουν ηγετικό και όχι επικουρικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κρίσης.
  3. Για την αντιμετώπιση της κρίσης χρειάζονται καινοτόμες πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα αναφορικά με μακροοικονομικές πολιτικές. Οργανισμοί, νομοθεσίες και διαδικασίες πρέπει να εξυπηρετούν τον άνθρωπο και την ευρύτερη κοινωνία, και όχι το αντίστροφο.
  4. Τα μη κερδοσκοπικά δημόσια και αποτελεσματικά συστήματα υγείας είναι και πρέπει να παραμείνουν ακρογωνιαίοι λίθοι των κρατών προνοίας, και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να τα στηρίξει.
  5. Η αντιμετώπιση αυτής της κρίσης θα πρέπει να αποτελέσει και το σημείο αναφοράς για πιο αποτελεσματική Ευρωπαϊκή ενοποίηση, στοχεύοντας σε μια ισχυρότερη, πιο πράσινη και πλησιέστερη στην κοινωνία, Ευρώπη.