Η έγκριση των κρατικών εγγυήσεων μετά από σωρεία σημαντικών τροποποιήσεων, εκθέτει την προπαγάνδα της Κυβέρνησης και του ΔΗΣΥ.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κατάφερε – μαζί με αλλά κόμματα – να περάσει στο νέο νομοσχέδιο η πρόταση για Επιτροπή Παρακολούθησης, στην οποία συμμετέχει και ο Γενικός Ελεγκτής καθώς και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Αξιοσημείωτο είναι πάντως το γεγονός πως τροποποιήσεις τις οποίες πέρυσι η Κυβέρνηση αρνείτο να προσθέσει στο νομοσχέδιο, φέτος έγιναν άμεσα αποδεκτές. Είναι ηλίου φαεινότερο πως για την καθυστέρηση των κρατικών εγγυήσεων η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά την Κυβέρνηση Αναστασιάδη, αφήνοντας για ένα χρόνο την αγορά χωρίς ρευστότητα. Οι τροπολογίες που επέφερε η Βουλή χτες ήταν πιο μεγάλης έκτασης και σημασίας από τις τροπολογίες που ήταν έτοιμη να εγκρίνει η Βουλή πριν ένα χρόνο και οδήγησαν την Κυβέρνηση (τότε) να πάρει την απόφαση να αποσύρει το νομοσχέδιο. Η Κυβέρνηση άφησε για ένα χρόνο την αγορά χωρίς αυτό το εργαλείο για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, τονίζουμε πως η νέα Βουλή πρέπει να παρακολουθεί τη διοχέτευση ενός σημαντικού ποσού και να εξασκεί τον έλεγχο που προκύπτει από τις συνταγματικές της εξουσίες.