Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών χαιρετίζει την εξαίρεση της Κύπρου από την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών για ορισμένες ποικιλίες μεταλλαγμένου καλαμποκιού. Εμείς βέβαια επιθυμούμε αυτή η εξαίρεση να αφορούσε όλα τα προϊόντα.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία, που υπογράφτηκε τον Μάρτιο του 2015, απομονωμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ζητήσουν τον αποκλεισμό τους από την καλλιέργεια ποικιλιών Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών. Με βάση την Ευρωπαϊκή οδηγία επιτρέπεται όπως οι χώρες που το επιθυμούν, υποβάλλουν αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μην επιτρέπεται η καλλιέργεια Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών στο έδαφός τους. Όπως έχουμε πληροφορηθεί η Ελλάδα και η Λετονία έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση η οποία έχει εγκριθεί.
Το Κίνημα διεξάγει ένα μακροχρόνιο αγώνα για να κηρυχθεί η χώρα μας ελεύθερη από τροποποιημένους οργανισμούς. Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κατάφερε να ψηφιστεί νομοθεσία που προνοεί τη ξεχωριστή ραφοποίηση των προϊόντων στις υπεραγορές ώστε ο καταναλωτής να έχει το δικαίωμα επιλογής.
Φυσικά θα συνεχίσουμε τον αγώνα αυτό μέχρι η Κύπρος να καταστεί χώρα ελεύθερη από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.