Η υπόθεση του κτιρίου του κτηματολογίου στο Παραλίμνι που ανέδειξε το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών φαίνεται ότι έχει και συνέχεια.

Υπενθυμίζουμε ότι, όπως προέκυψε και από την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, φαίνεται να έχει γίνει μια σειρά από καταχρηστικές ενέργειες που ευνόησαν συγκεκριμένο ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα το κράτος να ενοικιάζει πανάκριβα γραφεία, χωρίς μάλιστα να υπάρχουν χώροι στάθμευσης που θα γλίτωναν τους πολίτες από την ταλαιπωρία.

Θα πρέπει να δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις γιατί επιμένουν, γιατί άλλαξε η προκήρυξη του διαγωνισμού και μετατράπηκαν οι όροι ώστε να ευνοούν συγκεκριμένο επιχειρηματία. Κυρίως όμως, γιατί ανέλαβε το κράτος – πράγμα πρωτοφανές- τις αλλαγές που χρειάζονται στο κτίριο για να γίνει ικανό να φιλοξενήσει τα γραφεία του κτηματολογίου και γιατί όλα αυτά έγιναν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες από την πολεοδομία και την επαρχιακή διοίκηση.

Οφείλουν οι αρχές να ερευνήσουν εις βάθος την υπόθεση και να δώσουν πειστικές εξηγήσεις.