Μετά από σειρά επιστολών προς τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, αποκαλύπτουμε σήμερα την κατάληξη του περιστατικού με την διαρροή 150 χιλιάδων τόνων  κτηνοτροφικών αποβλήτων στην λίμνη Άχνας.

Το περιστατικό συνέβη στις 25 Φεβρουαρίου 2024 όταν κατέρρευσε το τοίχωμα δεξαμενής εξάτμισης κτηνοτροφικών λυμάτων. Τα λύματα, αφού διέσχισαν αγρούς με καλλιέργειες, κατέληξαν σε ένα περίπου χιλιόμετρο μέσα στο φράγμα Άχνας, το οποίο είναι ενταγμένο στο δίκτυο των Ευρωπαϊκών περιοχών προστασίας της φύσης Νατούρα 2000

Σύμφωνα με τις αναλύσεις από ιδιωτικό χημείο το νερό είχε καταστεί ακατάλληλο ακόμα και για άρδευση.

Οι μετρήσεις μας επιβεβαιώθηκαν εκ των υστέρων από την αναφορά του συνόλου των μετρήσεων τις οποίες διεξήγαγε το Τμήμα Υδάτων.

Κατ’ ακρίβειαν, το νερό του φράγματος Άχνας ήταν ακατάλληλο για άρδευση μέχρι και τις 18 Απριλίου οπόταν και επιτράπηκε ξανά η χρήση του για γεωργικούς σκοπούς.

Για την μεγάλη αυτή περιβαλλοντική ζημιά επιβλήθηκε πρόστιμο 4000 ευρώ μόνο.

Δηλαδή, για κάθε τόνο απόβλητα που κατέληξαν στο φράγμα προκαλώντας ανυπολόγιστη οικολογική και οικονομική ζημιά ο υπεύθυνος φορέας διαχείρισης των αποβλήτων πλήρωσε το αστρονομικό ποσό των 2,6 σεντς.

Σύμφωνα μάλιστα με την έρευνα μας οι χωμάτινες δεξαμενές αποβλήτων δεν καλύπτονται από πολεοδομική άδεια.

Είναι φανερό ότι ο υπεύθυνος της ρύπανσης – που τυγχάνει να είναι μια μεγάλη γαλακτοπαραγωγός βιομηχανία του τόπου – ουσιαστικά τιμωρήθηκε με μια ποινή χάδι.

Όσο δεν εφαρμόζεται ο νόμος για την περιβαλλοντική ευθύνη, που προνοεί βαριές ποινές – μέχρι 200000 ευρώ πρόστιμο και φυλάκιση – δεν πρόκειται να υπάρξει πραγματική ευνομία και σεβασμός της φύσης σε αυτή τη χώρα.

(Είναι στην διάθεση όποιου ενδιαφέρεται η αλληλογραφία και οι αναλύσεις του κρατικού χημείου).

Σχετικές ανακοινώσεις:

Διαρροή κτηνοτροφικών λυμάτων επηρεάζει τον βιότοπο στην Άχνα – Επιτόπια επίσκεψη Οικολόγων

Ανησυχητικά τα ευρήματα των αναλύσεων για το Φράγμα Άχνας