Έχει περάσει ένας ολόκληρος μήνας από τη διαρροή στον φράχτη της Άχνας λυμάτων από παρακείμενη κτηνοτροφική μονάδα.

Εντούτοις δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση σχετικά με την έρευνα των αρχών για αυτό το πολύ σοβαρό περιστατικό ρύπανσης ενός μοναδικής σημασίας υγροβιότοπου ενταγμένου στο δίκτυο Ευρωπαϊκών οικοτόπων Νατούρα 2000.

Ήταν άραγε αδειοδοτημένες και νόμιμες οι τεράστιες δεξαμενές λυμάτων; Γιατί δεν είχαν παρθεί προληπτικά μέτρα προστασίας του φράγματος από πιθανή διαρροή; Γιατί επιτρέπεται η λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων στην όχθη της λίμνης του φράγματος; Ποιες θα είναι οι συνέπειες για την εταιρεία που φημολογείται ότι είναι ο ιδιοκτήτης των δεξαμενών λυμάτων; Μήπως το γεγονός ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες μονάδες αγελαδοτροφίας και γαλακτοκομίας στην Κύπρο, δημιουργεί συνθήκες συγκάλυψης;

Μέχρι τώρα δεν έχουμε οποιαδήποτε επίσημη πληροφορία από τις αρμόδιες αρχές ή διαπιστώσεις στη βάση εργαστηριακών αποτελεσμάτων για την ακαταλληλότητα του νερού για άρδευση παρακείμενων καλλιεργειών.

Το θέμα είναι ανησυχητικό, ιδιαίτερα υπό το φως δικών μας εργαστηριακών εξετάσεων που δημιουργούν εύλογες ανησυχίες. Οι δικές μας αναλύσεις φανερώνουν σημαντική ρύπανση των νερών του φράγματος. Τι λένε οι αναλύσεις του Τμήματος Υδάτων και του Τμήματος Περιβάλλοντος;

Απαιτούμε την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων από κυβερνητικά εργαστήρια καθώς και την πλήρη διερεύνηση των ευθυνών της διαρροής και λήψη όλων των από τη νομοθεσία καθοριζόμενων μέτρων.

Ο ρυπαίνων πληρώνει ανεξάρτητα από το ποιος είναι.