Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και ιδιαίτερα ο Πρόεδρος του Κινήματος έχει από το 2012 θέσει θέμα για τη δημοσιοποίηση των υποθέσεων Μη Εξυπηρετούμενων Δάνειων (ΜΕΔ) των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων (ΠΕΠ).

Το θέμα επανέρχεται εσχάτως με τη δημοσίευση του πορίσματος της τριμελούς επιτροπής για το σκάνδαλο του Συνεργατισμού. Ήδη ορισμένα μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν κατά τρόπο που μπορεί να θεωρηθεί επιλεκτικός ή ελλιπής, στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δάνειων πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων. Τώρα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, επιβάλλεται να δημοσιευθούν με επίσημο και υπεύθυνο τρόπο όλα τα στοιχεία που αφορούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων στον Συνεργατισμό, αλλά και σε άλλες τράπεζες. Είναι υποχρέωση της ελεγκτικής υπηρεσίας να δώσει στη δημοσιότητα όχι μόνο τα πορίσματα της άλλα και τα ονόματα των ΠΕΠ που εμπλέκονται σε ΜΕΔ.

Η υπόθεση των ΜΕΔ των ΠΕΠ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συγκαλύψει τις ευθύνες των κομμάτων για τις κομματικές παρεμβάσεις στο Συνεργατισμό άλλα και της κυβέρνησης και προσωπικά του κ. Χάρη Γεωργιάδη.

Υπενθυμίζουμε ότι απομένει σε εκκρεμότητα η υλοποίηση της δέσμευσης της Τράπεζας Κύπρου να καταθέσει στη Βουλή τα στοιχεία που αφορούν τις ειδικές διευθετήσεις που έγιναν σε κατόχους αξιογράφων πολιτικά εκτεθειμένα πολιτικά πρόσωπα.