Σε νέα έκθεση του Γενικού Ελεγκτή που ετοιμάστηκε με συστάσεις προς την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ΚΟΕ διαπιστώνονται αχρείαστες δαπάνες για αγορά υπηρεσιών, αλλά και πολλά ωφελήματα προς το προσωπικό πέραν του δεόντως. Αυτό που διαφαίνεται είναι πως η ΚΟΕ δεν εφάρμοσε και παρέλειψε πολλές πρόνοιες των νόμων.

Σε δηλώσεις του το μέλος της πολιτικής επιτροπής  Έντμοντ Χαγουίλα αναφέρει πως: “Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή διορίζεται για να διαχειριστεί ένα ιερό έργο: την υποστήριξη των αθλητών μας ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα και με αξιοπρέπεια στην μεγαλύτερη διεθνή αθλητική οργάνωση του κόσμου, ένα θεσμό που έχει τις ρίζες του στην Αρχαία Ελλάδα. Είναι αποκαρδιωτικό να μαθαίνουμε μέσα από τον νενομισμένο έλεγχο του Γενικού Ελεγκτή ότι ακόμη και αυτός ο θεσμός τυγχάνει κακοδιαχείρισης και σπαταλά αλόγιστα τα κονδύλια που του εμπιστεύεται το κράτος. Απαιτούμε να εξεταστούν άμεσα τα ζητήματα που προκύπτουν από την έκθεση, έτσι ώστε να διορθωθούν οι παρατυπίες, αλλά και αδυναμίες στις διαδικασίες ελέγχου, στις προσλήψεις προσωπικού ακόμα και στη διεξαγωγή αγώνων.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ζητούμε διαφάνεια ώστε να γίνεται αποτελεσματική χρηματοοικονομική διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Παράλληλα καλούμε τον ΚΟΕ, όπως συμμορφωθεί και εφαρμόσει τις συστάσεις του Γενικού Ελεγκτή το συντομότερο.».