Τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου για την πρόοδο της εξέλιξης των αναπτυξιακών έργων, δε μπορεί παρά να προβληματίσουν για το αν η κυβέρνηση διαθέτει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την οικονομία. Το γεγονός πως για ακόμα μια χρονιά η εκταμίευση στο πρώτο επτάμηνο μετά βίας προσεγγίζει το 1/3 του προϋπολογισμού των δημοσίων επενδύσεων, δείχνει πως μάλλον  δεν υπάρχει σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας. Όλα στηρίζονται στην τύχη, στη συγκυρία και στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Τα στελέχη της κυβέρνησης αντί να σχεδιάζουν την ανάπτυξη της χώρας, προσπαθούν να κεφαλαιοποιήσουν τα πρόσκαιρα θετικά αποτελέσματα του τουριστικού κλάδου, τα οποία όμως δεν προκύπτουν ως αποτέλεσμα δικών τους ενεργειών.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρούμε πως πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το θέμα αυτό, αφού δεν είναι η πρώτη χρονιά που συμβαίνει. Εξίσου όμως σοβαρά πρέπει να εξεταστεί και το περιεχόμενο, η στόχευση και η μορφή των σχεδιαζόμενων αναπτυξιακών έργων, ώστε αυτά να ενισχύουν κλάδους της πραγματικής οικονομίας, τηρώντας όρους προστασίας των πολιτών και του περιβάλλοντος.