Τα στοιχεία της Κυπριακής Στατιστικής Αρχής αναφορικά με τον υπερδιπλασιασμό του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, μας δημιουργούν έντονη ανησυχία ως προς την κατεύθυνση της επιδιωκόμενης ανάκαμψης της οικονομίας.

Θεωρούμε κρίσιμο τον παραπάνω δείκτη, αφού αποτυπώνει τη σχέση εισαγωγών – εξαγωγών, αντανακλώντας έτσι την εξωστρέφεια ή μη, της κυπριακής οικονομίας. Σίγουρα τα αποτελέσματα οφείλουν, όχι μόνο να προβληματίσουν αλλά και να κάνουν την κυβέρνηση να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, τόσο για την ενίσχυση της παραγωγής, όσο και του εξωστρεφούς προσανατολισμού στη διοχέτευση αγαθών.

Φαίνεται ότι καθώς για ορισμένους βελτιώνεται η οικονομική τους κατάσταση, στρέφονται και πάλι στον άγονο και άκρατο καταναλωτισμό, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι εισαγωγές αγαθών χωρίς να αυξάνονται ταυτόχρονα τα προς εξαγωγή προϊόντα. Η Κύπρος δεν παράγει. Προσφέρει μόνο υπηρεσίες και καταναλώνει άκριτα. Αυτή ήταν μία από τις αιτίες της οικονομικής καταστροφής που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας, πως δε μπορεί η εθνική οικονομία να δομείται γύρω από έναν υπερτροφικό τριτογενή τομέα, που θα λειτουργεί σε βάρος της αγροτικής παραγωγής και του μεταποιητικού/βιομηχανικού κλάδου. Πρέπει πάραυτα να αναληφθούν πρωτοβουλίες για τον εξορθολογισμό του παραγωγικού μοντέλου, που μας οδήγησε στην κρίση, προτού ξαναζήσουμε ανάλογα φαινόμενα. Για εμάς η ευημερία των ανθρώπων και η προστασία του περιβάλλοντος, οφείλουν να βρίσκονται στον πυρήνα των νέων αυτών πολιτικών.