Ως Γυναικεία Κίνηση Οικολόγων χαιρετίζουμε το πρόγραμμα του υποψηφίου Προέδρου, κ. Νικόλα Παπαδόπουλου αναφορικά με την ισότητα των φύλων.

Η Γενική Γραμματέας της Κίνησης κ. Γιαννούλα Μαρκίδου δήλωσε τα εξής:

«Θεωρούμε πολύ θετική την σημασία που δίνει ο υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νικόλας Παπαδόπουλος στα θέματα ισότητας φύλου και συμφιλίωσης της οικογενειακής ζωής και της εργασίας. Βρίσκουμε εξαιρετικά ουσιαστικές τις προτάσεις του για αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων, ως συνολικού ζητήματος που περιλαμβάνει όλο το φάσμα της κοινωνικής και προσωπικής ζωής. Θεωρούμε τη δημιουργία Αρχής Ισότητας των Φύλων ως ένα βήμα καθοριστικής σημασίας όχι μόνο για τη θεσμική θωράκιση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία μας, αλλά και για την αντιμετώπιση των -δυστυχώς πολλών ακόμη και σήμερα- περιπτώσεων διακρίσεων στη βάσει του φύλου. Αλλά μας ευχαριστεί ιδιαίτερα και η δέσμευση για προώθηση της αύξησης της αντιπροσώπευσης των γυναικών στο Υπουργικό Συμβούλιο και στα διοικητικά συμβούλια ημικρατικών οργανισμών. Εδώ θα είμαστε, να βοηθήσουμε ώστε το πρόγραμμα αυτό να μετουσιωθεί σε πράξη όταν εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον Φεβρουάριο».