Η κυβέρνηση σήμερα θα πανηγυρίζει για την αναβάθμιση από τον οίκο Standard and Poor’s της κυπριακής οικονομίας μετά από έξι και πλέον χρονιά κατάταξη στα σκουπίδια.

Να θυμίσουμε ότι η κατρακύλα του τραπεζικού συστήματος στην Κύπρο σηματοδοτήθηκε από τις υποβαθμίσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης, που έπαιξαν το δικό τους ρόλο στη συντριβή μιας οικονομίας που στηρίχθηκε η ανάπτυξη της πάνω σε σαθρά θεμέλια.

Πέραν λοιπόν της ευφορίας και των πανηγυρισμό, πρέπει να αξιολογηθεί κατά ποσόν η κυπριακή οικονομία – που επανακάμπτει με τη βούλα των οίκων αξιολόγησης στις διεθνείς αγορές- έχει ξεπεράσει τα πατρογονικά της αμαρτήματα και έχει διορθώσει τις εγγενείς τις αδυναμίες.

Η δική μας απάντηση είναι ότι η κρίση δεν έφερε λύσεις. Ο τραπεζικός τομέας συρρικνώθηκε και σε μεγάλο βαθμό έχει μεταρρυθμιστεί, σε βάρος όμως των καταθετών, των κατόχων αξιογράφων και των μικρών επιχειρήσεων. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις δεν έγιναν. Η οικονομία έχει μετατραπεί σε ακόμα χειρότερη μονοκαλλιέργεια με το ΑΕΠ να παράγεται πλέον σχεδόν αποκλειστικά από τις υπηρεσίες.

Πρωτογενής και τριτογενής τομέας έχουν εξαφανιστεί.

Το χειρότερο για το Κίνημα Oοικολόγων – Συνεργασία Πολιτών είναι που διαπιστώνεται ότι αυτή η ανάπτυξη για την οποία πανηγυρίζουν οι οίκοι και η κυβέρνηση δεν μοιράζεται δίκαια και δεν αντιμετωπίζονται οι κοινωνικές ανισότητες και τα κοινωνικά προβλήματα που συσσώρευσε η οικονομική καταστροφή.

Με άλλα λόγια οι αριθμοί ευημερούν αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν. Για παράδειγμα σύμφωνα με τη Eurostat η Κύπρος κατατάσσεται ενάτη στη σειρά από τις 28 χώρες της ΕΕ και έκτη στις 19 χώρες της ευρωζώνης με τον πιο ψηλό ποσοστό πληθυσμού που βρίσκεται υπό τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού με 27.7 % όταν ο μέσος όρος στην ευρωπαϊκή Ένωση είναι 23.3% . Σχεδόν ένας στους τρεις Κύπριους κινδυνεύει από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Αυτό που ζητούμε είναι παράλληλα με τα μέτρα για την οικονομική ανάπτυξη, να προωθείται η κοινωνική και περιβαλλοντική προστασία. Αυτή η ισορροπία δεν έχει ακόμα βρεθεί στην Κύπρο των Standard and Poor’s