Οι άμεσες ενέργειες του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών σε συνδιασμό με την αποφασιστικότητα του Κοινοτάρχη της Μοσφιλωτής, έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα σε σχέση με την ταφή των νεκρών ζώων.

Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι, ενώ υπάρχει προθυμία από κοινοτικά συμβούλια, δεν υπάρχει ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο μια κοινότητα διαχειρίζεται καταστάσεις, όπως στην προκειμένη όπου νεκρά ζώα τοποθετούντο σε λάκκο.

Ταυτόχρονα, η απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τα οικιακά απόβλητα οδηγεί τις κοινοτικές αρχές σε αμφίβολες πρακτικές που επηρεάζουν το περιβάλλον και την δημόσια υγεία, όπως για παράδειγμα δημιουργία «πράσινου σημείου», το οποίο αποφασίζουν οι κοινότητες προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση.

Το κράτος οφείλει, εν έτη 2018, να προσαρμοστεί σε δεδομένα που και τους ίδιους τους πολίτες εξυπηρετούν, και το περιβάλλον προστατεύουν και δεν χαλούν την εικόνα των Κοινοτήτων που βρίσκονται ελαίω άγνοιας ή εν αναμονή δημιουργίας πράσινων σημείων.