Η χθεσινή έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τις θαλασσινές σπηλιές επιβεβαιώνει τις καταγγελίες του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών για το όργιο των παρανομιών και των υπόπτων αποφάσεων για τις αναπτύξεις στις θαλασσινές σπηλιές.
Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενώπιον της καταγγελία από τον Πρόεδρο του Κινήματος κ. Γιώργο Περδίκη για τις ενέργειες της κυπριακής κυβέρνησης στην περιοχή που έχει αναγνωριστεί ως βιότοπος κοινοτικής σημασίας για το σπάνιο είδος της μεσογειακής φώκιας.  Η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή θα σταλεί μέσω του γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Κύπρο στις Βρυξέλλες ως συμπληρωματικό έγγραφο της καταγγελίας. 

Αναμένουμε ότι οι αρμόδιες αρχές θα σταματήσουν την έγκριση νέων αναπτύξεων στην περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί το τοπικό σχέδιο Πέγειας και να υιοθετηθούν τα πολεοδομικά μέτρα προστασίας για το βιότοπο των θαλασσινών σπηλιών στην Πέγεια.