Συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή Νομικών

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου – Βουλευτής

Η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, και ιδιαίτερα του οργανωμένου εγκλήματος, απαιτεί πολυδιάστατες προσεγγίσεις και μέτρα από την κυβέρνηση.

Ορισμένα από τα μέτρα που μπορεί να λάβει περιλαμβάνουν την:

  1. Ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων: Αύξηση στα κονδύλια και το προσωπικό της αστυνομίας προκειμένου να ενισχυθεί η παρουσία της σε περιοχές με υψηλά εγκληματικά προβλήματα.
  2. Σχεδιασμό άμεσης δράσης: Μελέτη και αναβάθμιση του συστήματος άμεσης δράσης με περισσότερα περιπολικά στο δρόμο και γεωγραφικά στρατηγικά τοποθετημένους αστυνομικούς σταθμούς και βελτίωση των υπηρεσιών 112.
  1. Διαδικασίες λήψης κατάθεσης: Εκπαίδευση των αστυνομικών για τις διάφορες περιπτώσεις όπου χρειάζεται η λήψη κατάθεσης όπως πχ στις περιπτώσεις θυμάτων βίας.
  2. Αστυνομική παρουσία σε διαδηλώσεις: Καταρτισμός σχεδίου αντιμετώπισης των διαδηλωτών, κατάρτιση κανόνων εμπλοκής και τρόπου αντίδρασης της αστυνομίας στις διάφορες καταστάσεις σε μια διαδήλωση. Αυτό πρέπει να είναι δημόσιο για να γνωρίζουν και οι πολίτες τους κανόνες που θα ακολουθήσει η αστυνομία σε διαδηλώσεις.
  3. Ενίσχυση της δικαιοσύνης: Επενδύσεις στο δικαστικό σύστημα, αυξάνοντας τον αριθμό των δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων και βελτιώνοντας τη διαδικασία και την ταχύτητα εκδίκασης υποθέσεων, προκειμένου να εξασφαλίσει τη γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη δικαστική διαδικασία.
  4. Στήριξη των ανθρωπίνων πόρων: Επένδυση στην εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση για να προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης σε ανθρώπους που βρίσκονται σε υψηλά εγκληματικά περιβάλλοντα.
  5. Ανάπτυξη κοινωνικών προγραμμάτων: Η δημιουργία κοινωνικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην πρόληψη της εγκληματικότητας, όπως προγράμματα νεολαίας, και μέτρα αντιμετώπισης της βίας στα γήπεδα.
  6. Διεθνής συνεργασία: Η συνεργασία με άλλες χώρες για τον εντοπισμό και την καταδίωξη των οργανώσεων του οργανωμένου εγκλήματος μπορεί να είναι απαραίτητη, καθώς αυτές οι οργανώσεις συνήθως δρουν διεθνώς.
  7. Ενίσχυση της πληροφόρησης και της επικοινωνίας: Η δημιουργία προγραμμάτων και μηχανισμών για τη συλλογή, ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αστυνομίας, δικαστικού συστήματος και άλλων αρχών μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.

Για να πετύχουμε θα πρέπει να καταρτιστεί ένα σχέδιο δράσεις με άμεση εφαρμογή και παρακολούθηση της εκτέλεσης.

Όσο πιο πολύ αργούμε να πάρουμε αποτελεσματικά μέτρα τόσο πιο δύσκολη θα είναι και η αντιμετώπιση του προβλήματος.