Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, αυξήθηκε κατά  727 εκατομμύρια ευρώ το 2017 σε σύγκριση με το 2016. Το κλείσιμο του έτους επιβεβαιώνει με τον χειρότερο τρόπο όσα έχουμε επισημάνει πολλάκις, ότι δηλαδή σε ολόκληρο το έτος όχι μόνο αυξήθηκαν σημαντικά οι εισαγωγές, αλλά κυρίως ότι μειώθηκε ο όγκος των εξαγόμενων προϊόντων.

Παρά το αφήγημα λοιπόν του Προέδρου Αναστασιάδη ότι τάχα η οικονομία ανθεί, η πραγματικότητα διαφέρει. Κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί το αντίθετο αφού το εμπορικό ισοζύγιο μιας χώρα αποτελεί τον προπομπό και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη του δημόσιου χρέους, επομένως και τα μείζονα μακροοικονομικά μεγέθη. Οι πολιτικές μονόπλευρης λιτότητας, που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται από την κυβέρνηση Αναστασιάδη, με θύματα τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, προφανώς δεν ήταν η απάντηση σε μία οικονομία που εξακολουθεί να κινείται σε λάθος προσανατολισμό.

Η μη αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της χώρας, είναι που φέρνει σήμερα -που η αγοραστική δύναμη των πολιτών έστω και κατ’ ελάχιστο ανακάμπτει- τη διόγκωση του εμπορικού ελλείμματος, με αθρόες εισαγωγές προϊόντων, σε μία χώρα που η δυναμική της εξαντλείται στον τομέα των υπηρεσιών.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών επαναλαμβάνουμε πως η πραγματική έξοδος από την κρίση, προϋποθέτει την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου. Χρειαζόμαστε άμεση στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης, ως κλάδων που μπορούν να αναπτυχθούν με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής, αλλά και που μπορούν να δημιουργήσουν ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.