Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών είχαμε εξ αρχής επισημάνει πως η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα των Κυπρίων. Τα νέα ενθαρρυντικά αποτελέσματα του κοιτάσματος “Καλυψώ” αποτελούν ένα σημαντικό βήμα ώστε αυτή η επιθυμία να πραγματοποιηθεί.

Ταυτόχρονα βέβαια, επιμένουμε πως η διαχείριση ενός σημαντικού ζητήματος, όπως αυτό, απαιτεί συναίνεση και σταθερό σχεδιασμό. Ζητούμε λοιπόν επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση, για τα ευρήματα του κοιτάσματος αλλά και το λεπτομερές χρονοδιάγραμμα των επόμενων διαδικασιών. Ο πολιτικός κόσμος της χώρα δεν μπορεί να μην έχει γνώση της κατάστασης που διαμορφώνεται, μετά μάλιστα και από τις αμφιλεγόμενες τοποθετήσεις από μεριάς γειτονικών μας χωρών.

Εμείς επισημαίνουμε εκ νέου, πως τασσόμαστε υπέρ της αξιοποίησης των κοιτασμάτων φυσικού αερίου, ενός καυσίμου σημαντικά φιλικότερου προς το περιβάλλον, συγκριτικά με το μαζούτ, που σήμερα αποτελεί την βασική ενεργειακή πηγή της Κύπρου.

Ταυτόχρονα πρέπει να προειδοποιήσουμε για τους ασύγκριτα μεγαλύτερους περιβαλλοντικούς κινδύνους της διαχείρισης κοιτασμάτων πετρελαίου, σε σχέση με το φυσικό αέριο, ιδιαίτερα σε θαλάσσιες περιοχές, όπως στην κυπριακή ΑΟΖ.