Μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική πρέπει να περιλαμβάνει πολλά μέτρα και σε πολλά επίπεδα. Με μια πρώτη εκτίμηση κρίνουμε ότι η δήθεν ” νέα μεταναστευτική πολιτική” που ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Νουρής δεν χαρακτηρίζεται από μια ολιστική προσέγγιση αλλά περιορίζεται μόνο σε μέτρα που θα περιορίσουν τους αριθμούς των αιτητων πολιτικού ασύλου. 

Συμφωνούμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν δυναμικά τα νοσηρή φαινόμενα των εικονικων γάμων και εικονικων φοιτητών. Συμφωνούμε ότι πρέπει να τύχουν διαφορετικης προσεγγισης οι πρόσφυγες από τους μετανάστες. 

Αλλά δεν συμφωνούμε στις μαζικές αρνήσεις και απελάσεις. Η κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά και προσεκτικά (και γι αυτό απαιτείται λογικός χρόνος). 

Συμφωνούμε ότι πρέπει να δημιουργηθούν δομές αξιοπρεπούς φιλοξενίας των προσφύγων. Πρέπει να στελεχωθεί η υπηρεσία ασύλου ώστε να υπάρχει έγκαιρη διερεύνηση όλων των αιτήσεων. Να υπάρξουν συμφωνιές επαναπατρισμου στις χώρες τους και διασποράς των προσφύγων σε ευρωπαϊκές χώρες.  

Εμείς ευελπιστούμε να γίνει άμεση διαχείριση του θέματος των αιτητών ασύλου μακριά από κάθε σύνδρομο ξενοφοβίας και ρατσισμού. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε με συμπάθεια όσους ανθρώπους εξαναγκάζονται για πολιτικούς, οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους.